Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων για την ψηφιακή αναβάθμιση και προβολή της νέας ταυτότητας της περιοχής Μοναστηρακίου με το όνομα Agora Athens»

Διαγωνισμός για την «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων για την ψηφιακή αναβάθμιση και προβολή της νέας ταυτότητας της περιοχής Μοναστηρακίου με το όνομα Agora Athens»

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου/ων για την «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων για...