2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά»