5η Τροποποίηση της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΠΑνΕΚ

Η απόφαση 5ης τροποποίησης της δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” (ΥΠΑΝE 234/47/Α3/15.01.2021) του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020):