6η τροποποίηση της Απόφασης ένταξης έργων στη Δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ