ΑΑΔΕ Απολογισμός δράσης 2017 – προγραμματισμός δράσης 2018

Η Α.Α.Δ.Ε. έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεση Απολογισμού για το 2017 και τον προγραμματισμό για το 2018.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)  έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια έκθεση Απολογισμού για το 2017 και τον  προγραμματισμό για το 2018.

 

Όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό σημείωμα, «υπήρξαν και τομείς δράσεων στους οποίους παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τους επιχειρησιακούς στόχους. Αυτοί όμως είναι περιορισμένοι, ενώ λήφθηκαν όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ώστε στο επόμενο διάστημα οι όποιες αδυναμίες να μετατραπούν σε ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση».

 

 

Από το Σημείωμα Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

 

 

Το 2018 είναι ακόμα μια κρίσιμη χρονιά για εμάς. Έχουμε επίγνωση ότι οι προκλήσεις του μέλλοντος είναι πολύ μεγάλες και ότι χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν.

 

Το 2017 ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας μας ως Ανεξάρτητης Αρχής. Έτος κρίσιμο για εμάς, καθώς παράλληλα με την επίτευξη των επιχειρησιακών μας στόχων, αναλάβαμε να σχεδιάσουμε το δρόμο για τη μετεξέλιξή μας σε έναν πρότυπο Οργανισμό.

 

Παρά τις δυσκολίες, πετύχαμε πολλά.

 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά υπερβήκαμε τους στόχους που είχαν τεθεί ως προς τα Δημόσια Έσοδα και την είσπραξη παλιών και νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η αύξηση της αποτελεσματικότητας της Α.Α.Δ.Ε. στη συλλογή των εσόδων έχει αφήσει πλέον ένα σαφές αποτύπωμα, ευδιάκριτο σε όσους παρακολουθούν την πορεία της Χώρας μας στον τομέα αυτό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Με ακόμη μεγαλύτερη ένταση συνεχίστηκε το ελεγκτικό έργο της Α.Α.Δ.Ε. Οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ολοκλήρωσαν σημαντικές έρευνες εντοπίζοντας διαφυγόντα έσοδα και πραγματοποίησαν στοχευμένους ελέγχους καταπολεμώντας φαινόμενα φοροδιαφυγής, ενώ εκτεταμένοι μερικοί επιτόπιοι έλεγχοι διενεργήθηκαν σε όλη την Επικράτεια. Παράλληλα, η αύξηση της αποτελεσματικότητας των ελεγκτικών υπηρεσιών μας συνέβαλε καθοριστικά στη μαζική συμμετοχή των συμπολιτών μας στην οικειοθελή αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων.

 

Οι τελωνειακές Υπηρεσίες ενισχύθηκαν με τέσσερα επιπλέον x-ray scanners, ενώ διενεργήθηκε πλήθος ελέγχων δίωξης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου που οδήγησαν στην αύξηση των κατασχέσεων/δεσμεύσεων κατά 45,30% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

 

Παράλληλα, το 2017 κάναμε το πρώτο μεγάλο βήμα για την εφαρμογή ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού μας, ολοκληρώνοντας την κατάρτιση περίπου 800 περιγραμμάτων εργασίας και κατατάσσοντας σε αυτά πάνω από 11.500 υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.

 

Υπήρξαν και τομείς δράσεων στους οποίους παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από τους επιχειρησιακούς στόχους. Αυτοί όμως είναι περιορισμένοι, ενώ λήφθηκαν όλα τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ώστε στο επόμενο διάστημα οι όποιες αδυναμίες να μετατραπούν σε ευκαιρίες για περαιτέρω βελτίωση.

 

Το 2018 είναι ακόμα μια κρίσιμη χρονιά για εμάς. Έχουμε επίγνωση ότι οι προκλήσεις του μέλλοντος είναι πολύ μεγάλες και ότι χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν. Εκτός από την επίτευξη των, αυξημένων σε σχέση με το 2017, στόχων εσόδων, σκοπεύουμε να βάλουμε τα θεμέλια για μια σειρά από έργα και μεταρρυθμίσεις που θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και θα διευκολύνουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε εκπονήσει Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Μεταρρυθμιστικών Δράσεων, στο οποίο προσδιορίζονται οι απαραίτητες δράσεις και εντοπίζονται οι προϋποθέσεις σε ορίζοντα τριετίας, προκειμένου η Α.Α.Δ.Ε. να εκσυγχρονιστεί και να οικοδομήσει μια ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης με τους φορολογουμένους. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση του έργου για τη Φορολογική Συμμόρφωση, το οποίο αποσκοπεί στην καταγραφή και ανάλυση των κινδύνων ανά φορολογία, κλάδο και γεωγραφική περιοχή με διαστρωμάτωση των φορολογουμένων, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικό το έργο στόχευσης των ελεγκτικών Υπηρεσιών, να ενισχυθεί η οικειοθελής συμμόρφωση και να αυξηθούν τα φορολογικά έσοδα.

 

Έχοντας συναίσθηση των δυσκολιών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τους στόχους μας για το 2018, βασιζόμενοι στη συλλογική προσπάθεια, τον επαγγελματισμό, τις ικανότητες και την αφοσίωση όλων των στελεχών της Αρχής.

 

 

Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε.

Γιώργος Πιτσιλής

 

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

 

 

 

ΑΣΒ