tuv-iso-logo

ΑΑΔΕ: Δασμοφορολογική απαλλαγή σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μετοικούν στην Ελλάδα

Από την ΑΑΔΕ «Παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη που παραλαμβάνουν πρόσωπα που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα», ως εξής:

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων δασμοφορολογικών απαλλαγών σε είδη/αυτοκίνητα προσώπων που μεταφέρουν τη συνήθη κατοικία τους στην Ελλάδα (μετοικεσία) και σε συνέχεια των οδηγιών που έχουν παρασχεθεί με τη β) ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Με τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 της αριθμ. Δ. 245/11/1-3-88 νομοθετικά κυρωθείσας ΑΥΟ (εφεξής «η Απόφαση») απαλλάσσονται από δασμούς και λοιπούς φόρους τα είδη, συμπεριλαμβανομένων των μέσων μεταφοράς, τα οποία εισάγονται από φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν πραγματικά τη συνήθη κατοικία τους από άλλη χώρα στην Ελλάδα. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα θα πρέπει να έχουν τη συνήθη κατοικία τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον κατά τα δύο (2) δωδεκάμηνα, πριν από τη μεταφορά της στην Ελλάδα.

Επιπλέον, όσον αφορά ειδικότερα τη χορήγηση απαλλαγής στα μέσα μεταφοράς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1α) της Απόφασης το δικαιούχο πρόσωπο θα πρέπει να είχε το μέσο μεταφοράς στην κυριότητά του και να το χρησιμοποιούσε στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας του, τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του στην Ελλάδα.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου στις περιπτώσεις όπου τα μέλη μιας οικογένειας μεταφέρουν μαζί τη συνήθη κατοικία τους, η προϋπόθεση της εξάμηνης κυριότητας και χρήσης του αυτοκινήτου στον τόπο της προηγούμενης κατοικίας, μπορεί να συντρέχει είτε στο σύνολό της, είτε αθροιστικά, σε οποιοδήποτε από τα μέλη της οικογένειας που μετοικούν μαζί.

Ωστόσο, σε περιπτώσεις που ο/η ενδιαφερόμενος/-η ήταν συγκύριος/-α του ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου κατά την χρονική διάρκεια του υπό κρίση εξαμήνου, με άλλο πρόσωπο το οποίο δεν μετοικεί μαζί του/της στην Ελλάδα, δύναται να υπαχθεί στις απαλλακτικές διατάξεις της Απόφασης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την χρονική στιγμή της αίτησης μεταφοράς συνήθους κατοικίας, το αυτοκίνητο θα έχει περιέλθει στην αποκλειστική κυριότητά του/της (ποσοστό 100%).

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Σχετ.: α) Η υπ’ αριθμ. Δ. 245/11/1-3-88 ΑΥΟ (ΦΕΚ 195/Β’) όπως έχει κυρωθεί νομοθετικά με την παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 1839/89 (ΦΕΚ 90/Α΄) και ισχύει.

β) Η αρ. πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ 1105176 ΕΞ 2018/ 4-7-2018 (ΑΔΑ: 6IN246ΜΠ3Ζ-4ΜΟ) εγκύκλιος διαταγή Διοικητή ΑΑΔΕ.

 

 Πληροφορίες : K. Τριαδάς
Τηλέφωνο : 210-6987504
Fax : 210-6987506
E-Mail : [email protected]
Url : www.aade.gr

 

Β