ΑΑΔΕ: Ενημερωτικός Οδηγός για μισθώσεις ακινήτων διαμοιρασμού

Βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού

Τι αφορά

Βραχυχρόνια μίσθωση στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού θεωρείται η μίσθωση ακινήτου μέσω ψηφιακών πλατφορμών, με διάρκεια μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Ψηφιακές πλατφόρμες νοούνται όσες παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία για τη σύναψη της μίσθωσης ηλεκτρονικά και δεν περιορίζονται στην προβολή του ακινήτου.

Πραγματοποιείτε ή πρόκειται να πραγματοποιήσετε βραχυχρόνιες μισθώσεις με ή χωρίς τη χρήση ψηφιακών πλατφορμών; Στην περίπτωση αυτή έχετε τις ακόλουθες βασικές φορολογικές υποχρεώσεις:

Διαβάστε τον Οδηγό

 

 

 

Β