ΑΑΔΕ – και φέτος η εκστρατεία ενημέρωσης τουριστών «Apodixi Please»

Για μια ακόμη χρονιά η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους τουρίστες σχετικά με το δικαίωμά τους να πληρώνουν με κάρτα αλλά και ταυτόχρονα να ζητούν απόδειξη. Η καμπάνια έχει τίτλο «Apodixi Please».

«Μια φωτογραφία είναι απόδειξη μιας ανάμνησης. Ζητείστε απόδειξη για τις πληρωμές σας.

Το κείμενο στα ελληνικά

Καλώς ήλθατε στην Ελλάδα,

Αυτό το μήνυμα αποσκοπεί να σας ενημερώσει για τα δικαιώματα των καταναλωτών στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο, όλα τα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και γενικά σχεδόν όλοι οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών (με λίγες εξαιρέσεις, όπως οι οδηγοί ταξί και περίπτερα) υποχρεούνται να δέχονται χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες .

Ως εκ τούτου, δεν χρειάζεται να πληρώσετε σε μετρητά. Μπορείτε να ζητήσετε να πληρώσετε με κάρτα.

Επιπλέον, όλοι οι προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών υποχρεούνται να εκδίδουν αποδείξεις στους πελάτες τους. Ο καταναλωτής δεν είναι υποχρεωμένος να πληρώνει, σε μετρητά ή με κάρτα, εάν δεν του παρασχεθεί έγκυρη απόδειξη πληρωμής («apódixi»).

Εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, καταστήματα, μίνι μάρκετ και γενικά σχεδόν όλοι οι προμηθευτές αγαθών υποχρεούνται να διαθέτουν ηλεκτρονικά ταμειακές μηχανές και δεν επιτρέπεται να εκδίδουν παραστατικά που είναι χειρόγραφα ή τυπωμένα σε απλό χαρτί.

Για εκείνους που απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν ηλεκτρονική ταμειακή μηχανή (συγκεκριμένα, ορισμένοι προμηθευτές υπηρεσιών όπως ξενοδοχεία, κλινικές, γιατροί, δικηγόροι κ.λπ.), οι αποδείξεις που τυπώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις πρέπει να περιέχουν το όνομα, τη διεύθυνση και τον 9ψηφιο ΑΦΜ του προμηθευτή.

Έτσι σε όλες τις περιπτώσεις, προτού να πληρώσετε, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μια απόδειξη και δεν είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε αν δεν λάβετε μια. Είναι τόσο απλό να λέτε στα ελληνικά: «Apódixi please»!

Ακόμη ένα πράγμα. Χρησιμοποιώντας την κάρτα σας για τις πληρωμές σας και ζητώντας την απόδειξή σας, βοηθάτε την Ελληνική Φορολογική Διοίκηση να εισπράττει φόρους που περιλαμβάνονται ήδη στην τιμή που πληρώνετε. Πρακτικά συμβάλλετε στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και μας προσφέρετε την ευκαιρία να σας προσφέρουμε ακόμα καλύτερες υπηρεσίες την επόμενη φορά που θα έρθετε στη χώρα μας.

Απολαύσετε τη διαμονή σας!


Το κείμενο στα αγγλικά

Welcome to Greece!

This message aims to inform you about your consumer rights in our country. Under Greek law, all hotels, restaurants, bars, cafés, car rentals and, in general, almost all suppliers of goods and services (with a few exceptions, such as taxi drivers and kiosks) are obliged to accept debit, credit or prepaid cards.

Therefore, you do not need to pay in cash. You can ask to pay by card.

Furthermore, all suppliers of goods and services are obliged to issue receipts to their customers. Consumer is not obliged to pay, in cash or by card, if he/she is not provided with a valid payment receipt (“apódixi”).

Restaurants, bars, cafés, stores, mini markets and in general, almost all suppliers of goods are obliged to have electronic cash registers and are not allowed to issue receipts that are handwritten or printed in regular paper.

For those exempt from the obligation to have an electronic cash register (namely certain suppliers of services, such as hotels, clinics, doctors, lawyers etc), receipts, which in most cases are printed, must contain the name, address and the 9digit tax identification number (ΑΦΜ) of the supplier.

So in all cases, before you pay you have the right to ask for a receipt and you are not obliged to pay if you don’t get one. It’s so simple to say in Greek: “Apódixi please”!

One more thing. By using your card for your payments and asking for a receipt, you help the Greek Tax Administration collect taxes that are already included in the price you pay. Practically, you contribute to Greece’s financial recovery and offer us the opportunity to provide you with even better services next time you come to our country.

Enjoy your stay!

Πηγή: Taxheaven

 

Β