ΑΑΔΕ: Σε 20,6% η παραβατικότητα στον τομέα του υγραερίου

προετοιμάζεται το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τη σύνδεση των αντλιών διάθεσης υγραερίου με τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς

Εντατικοποίηση των ελέγχων στα ενεργειακά προϊόντα σχεδιάζουν οι Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου στον τομέα του υγραερίου.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο οκτάμηνο έχουν ελεγχθεί πανελλαδικά 388 επιχειρήσεις και έχουν διαπιστωθεί αντίστοιχα παραβάσεις σε 80. Από τα συνολικά αποτελέσματα προκύπτει ότι το ποσοστό παραβατικότητας, που έχει διαπιστωθεί στον τομέα των υγραερίου, ανέρχεται σε 20,6%.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. επικαιροποιούν – όπως κάνουν διαρκώς – τα επιχειρησιακά σχέδια ελέγχου τους και προγραμματίζουν περαιτέρω εντατικοποίηση των ελέγχων στα ενεργειακά προϊόντα.
Ειδικά για το υγραέριο, προετοιμάζεται το κατάλληλο κανονιστικό πλαίσιο για τη σύνδεση των αντλιών διάθεσης υγραερίου με τους φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς, προκειμένου να διαβιβάζονται τα στοιχεία των πωλήσεων (ποσότητες και αξίες) σε βάσεις δεδομένων της Α.Α.Δ.Ε. για περαιτέρω αξιοποίηση.