Άδεια πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και περιπτέρου και κυλικείου

Νικολόπουλος Νίκος, Ανεξάρτητος Βουλευτής Άδεια πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και περιπτέρου και κυλικείου στους ανάπηρους και στα θύματα πολέμου

Νικολόπουλος Νίκος, Ανεξάρτητος Βουλευτής
Άδεια πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων και άδεια εκμεταλλεύσεως περιπτέρου και κυλικείου στους ανάπηρους και στα θύματα πολέμου