Αυξάνεται το κόστος εργασίας και ο αριθμός των απασχολουμένων

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, το 2019 το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας αναμένεται να αυξηθεί πάνω από 4%, έναντι 3,6% το 2018[1] (βάσει των τριμηνιαίων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ), κυρίως λόγω της αναμενόμενης ταχύτερης ανόδου των αμοιβών ανά μισθωτό, ενώ ο αριθμός των απασχολούμενων μισθωτών θα αυξηθεί περίπου με τον ίδιο ρυθμό όπως και πέρυσι. Καθώς η παραγωγικότητα αναμένεται να αυξηθεί με χαμηλό ρυθμό το 2019, το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος θα εμφανίσει και πάλι επιτάχυνση (βλ. Πίνακα IV.6).

Τo 2019 οι μισθολογικές αυξήσεις στον επιχειρηματικό τομέα θα επηρεαστούν εν μέρει και από την αύξηση του νόμιμου κατώτατου μισθού και ημερομισθίου από 1ης Φεβρουαρίου 2019 και την ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων υποκατώτατων αποδοχών για τους νέους εργαζόμενους κάτω των 25 ετών.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα εθνικολογιστικά στοιχεία, το α’ τρίμηνο του 2019 οι αμοιβές ανά μισθωτό στο σύνολο της οικονομίας αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 0,4%. Ειδικότερα, στον επιχειρηματικό τομέα, βάσει του πληροφορικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 2019 υπογράφηκαν 91 νέες επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, που αφορούσαν 30.104 μισθωτούς.

Από αυτές, μόνο 18 συμβάσεις προβλέπουν αυξήσεις μισθών, δύο προβλέπουν μείωση, ενώ βάσει των υπολοίπων οι αποδοχές παραμένουν αμετάβλητες. Επίσης, συγκρατημένες αυξήσεις προβλέπουν και ορισμένες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.[2] Τέλος, στον τομέα της γενικής κυβέρνησης, η δαπάνη για αμοιβές αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 0,5% το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019.

 

 

[1]  Η αύξηση του 2018 αντανακλά τις εξελίξεις κυρίως στον επιχειρηματικό τομέα (5,2%) και δευτερευόντως στον τομέα της γενικής κυβέρνησης (1,0%, βλ. Πίνακα ΙV.6).

[2]Για παράδειγμα, η τριετής συλλογική σύμβαση των τραπεζών (26.3.2019) προβλέπει αυξήσεις 0,50% από 1.12.2019, 0,75% από 1.12.2020 και 1,50% από 1.12.2021. Η διετής συλλογική σύμβαση της καπνοβιομηχανίας (29.3.2019) προβλέπει αυξήσεις κατά μέσο όρο 2% από 1.1.2019. Επίσης, η διετής συλλογική σύμβαση του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και πρακτορείων (15.5.2019) προβλέπει αύξηση 1% από 1.5.2019.

 

Β