Άγαμες θυγατέρες με δικαίωμα συνταξιοδότησης & προβλήματα με τις 120 δόσεις για τους οφειλέτες στην ΑΑΔΕ

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου


Οι άγαμες θυγατέρες ή διαζευγμένες άγαμες θυγατέρες στερήθηκαν το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αλλαγής της νομοθεσίας του Π.Δ 169/2007 σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και τις ακύρωσης των άρθρων του άρθρου 1 του Ν. 3670/2008 (Α΄ 117), της παρ. 3 του άρθρου 9 του Ν. 3865/2010, καθώς και αυτές της παρ. 3 του άρθρου 8 του Ν. 3865/2010 κατά το μέρος που παραπέμπουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν. 3620/2007.
– Δικαίωμα στη σύνταξη θανάτου έχουν τα τέκνα έως την ενηλικίωσή τους και εφόσον σπουδάζουν σε δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση έως ότου γίνουν 24 ετών και όχι να συμπληρώσουν τα 24 έτη.
Οι άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες δεν δικαιούνται σύνταξη θανάτου.
– Δικαιούνται μόνο στην περίπτωση σύμφωνα με τον ν.3865/10 εφόσον πληρούν τα ηλικιακά όρια, δηλαδή
Α. εφόσον είναι 50 ετών και άνω οι άγαμες και διαζευγμένες θυγατέρες
Β. τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει τα 24 έτη εφόσον έχουν από 67% και άνω αναπηρία.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια και η υποβολή δηλώσεων την τελευταία 5ετία είναι βασική προϋπόθεση για τη διεκδίκηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και στις δύο περιπτώσεις.

Παράλληλα τα πραγματικά τους εισοδήματα εκτός από την κύρια σύνταξη που λαμβάνουν από το Δημόσιο και τη συνακόλουθή της επικουρική δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 8.640 ευρώ.

Σε όσες είχε ανασταλεί λανθασμένα επαναπροσδιορίστηκε και δόθηκε ξανά εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις.

Όσον αφορά στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων που αποσκοπούσαν στην τακτοποίηση φορολογικών οφειλών έχει προκύψει ένα μπέρδεμα και καλό θα ήταν οι φορολογούμενοι να ελέγξουν εάν τα ποσά που δίνουν αφαιρούνται από τον πίνακα δόσεων στο TAXIS.

Στη ρύθμιση του ν.4611/19 εντοπίστηκε το εξής πρόβλημα: αρκετές είναι οι περιπτώσεις που ενώ οι φορολογούμενοι υπέβαλαν την αίτηση για υπαγωγή τους στις δόσεις, το σύστημα δεν διασταύρωσε την πληρωμή της ταυτότητας οφειλής της δόσης μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα η ρύθμιση να φαίνεται ότι δεν εξυπηρετείται. Οι φορολογούμενοι καλό θα ήταν να ελέγξουν στο TAXIS εάν φαίνεται στο δοσολόγιό τους η αφαίρεση των ποσών των δόσεων που κατέβαλαν. Το ποσό ή τα ποσά που καταβλήθηκαν δεν χάνονται αλλά δεν πρόκειται να αφαιρεθούν από τη ρύθμιση και θα βρίσκονται στον αέρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να απευθυνθούν στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ που ανήκουν, και συγκεκριμένα στο τμήμα εσόδων προκειμένου να επιληφθούν του θέματος σε συνεργασία με το taxis, και να μην χαθεί η ρύθμιση.


ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Email: [email protected]
Web: https://taxgservices.business.site