Αίτημα για παράταση δηλώσεων Ο.Ε., Ε.Ε.

Η παράταση θα βοηθούσε στην ομαλή πορεία της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων χωρίς να δημιουργεί κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών με επιστολή της προς το Υπουργείο Οικονομικών ζήτησε την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων των υπόχρεων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν.2238/1994 (Ο.Ε., Ε.Ε. , κλπ) που λήγει 17/6/2013.

την επιστολή της αιτιολογεί το αίτημα «λόγω των προβλημάτων που δημιουργούνται με τις διακοπές και την μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται κατά την διάρκεια της ηλεκτρονικής καταχώρησης στο σύστημα του TAXISNET».

Η παράταση όπως αναφέρει η Ομοσπονδία θα βοηθούσε στην ομαλή πορεία της ηλεκτρονικής υποβολής των παραπάνω δηλώσεων χωρίς να δημιουργεί κανένα δημοσιονομικό πρόβλημα είσπραξης εσόδων.