Αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης πτυχιούχων ανέργων έως 39 ετών

Δημοσιεύθηκε η Δημόσια Πρόσκληση 13/2018 του ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει σήμερα 28/11/2018 στις 15:00 στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

 

Πηγή: Taxheaven