Αλλαγές στην παροχή σε είδος και στη ρύθμιση των 120 στα ασφαλιστικά

Του Οικονομικού Επόπτη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, φοροτεχνικού, Παναγιώτη Παντελή

Σε συνεργασία με τον φοροτεχνικό Παναγιώτη Τσουκαλά – Τζίκα


Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που επήλθαν με την ψήφιση του Ν. 4646/2019, οι οποίες θα εφαρμοστούν από 01/01/2020, είναι αυτές των παροχών σε είδος. Οι συγκεκριμένες αναφέρονται στον ήδη υπάρχοντα νόμο Φορολογίας Εισοδήματος Ν. 4172/2013. Ας δούμε όμως αναλυτικά μια μια τις παροχές στις οποίες έγιναν αλλαγές ή διευκρινίσεις.

Οποιαδήποτε Παροχή σε είδος άνω των 300€

Η αλλαγή που έγινε στη συγκεκριμένη παροχή είναι πως όλες οι παροχές σε είδος που θα λάβει ή εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού, θα συνυπολογιστεί στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300€ ανά φορολογικό έτος και μόνο για το υπερβάλλον ποσό.

Παροχή σε είδος με τη μορφή δανείου

Αναφορικά με την παροχή σε είδος υπό τη μορφή δανείου οι αλλαγές που επήλθαν είναι, η κατάργηση της αναφοράς ότι προκαταβολή ποσού άνω των τριών μισθών θεωρείται παροχή σε είδος και η κατάργηση της υποχρεωτικής κοινοποίησης γραπτώς της εγγραφής σύμβασης στην αρμόδια ΔΟΥ. Η παλαιότερη διάταξη όριζε ότι η παροχή με τη μορφή δανείου, έπρεπε να είναι και σε γραπτή σύμβαση η οποία θα συνοδευόταν και με την αντίστοιχη καταβολή του χαρτόσημου 3,6% επί του ποσού του κεφαλαίου, ώστε σε τυχόν έλεγχο να μη θεωρηθεί ολόκληρο το ποσό ως παροχή σε είδος και φορολογηθεί με την κλίμακα του εισοδήματος, αλλά μόνο οι τόκοι. Η παρούσα διάταξη εδώ αναφέρει: «είτε περιβάλλονται με την μορφή έγγραφης συμφωνίας είτε όχι» θα αναγνωρίζονται ως εισόδημα για παροχή σε είδος μόνοι οι τόκοι του δανείου.

Παροχή σε είδος εταιρικού Ι.Χ. οχήματος

Μια από τις σημαντικότερες διαφοροποιήσεις ωστόσο που έγινε, ήταν αυτή της παραχώρησης εταιρικού οχήματος προς τον εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο. Εδώ υπάρχει σημαντική μεταβολή στα ποσοστά υπολογισμού βάσει της ΛΤΠΦ (Λιανική Τιμή Προ Φόρων). Το γινόμενο που προκύπτει μεταξύ των συντελεστών και της ΛΤΠΦ υπολογίζεται ως εισόδημα από μισθωτές εργασίες, το οποίο προστίθεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα (αν υπάρχουν) από μισθωτές εργασίες. Ο παρακάτω πίνακας μας δείχνει και τις διαφορές στα ποσοστά:

 

Η αξία της παραχώρησης του οχήματος ωστόσο μειώνεται σύμφωνα με την παλαιότητα του οχήματος ως εξής:

  • Από 0 έως 2 έτη: Καμία μείωση
  • Από 3 έως 5 έτη: μείωση 10%
  • Από 6 έως 9 έτη: μείωση 25%
  • Από 10 έτη και άνω: μείωση 50%

Μια από τις σημαντικές αλλαγές οι οποίες προκύπτουν στον τρόπο υπολογισμού, είναι ότι πλέον ο υπολογισμός του ποσού της παροχής σε είδος στα οχήματα βάσει των ανωτέρω συντελεστών επι της ΛΤΠΦ γίνεται κλιμακωτά. Επιπλέον, στην αξία άνω των 30.000€ ΛΤΠΦ υπάρχει μείωση του συντελεστή.

Από τη συγκεκριμένη διάταξη εξαιρούνται τα οχήματα που παραχωρούνται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς και έχουν ΛΤΠΦ έως 17.000€. Το συγκεκριμένο ποσό αυξήθηκε αφού μέχρι και σήμερα ήταν 12.000€. Επιπλέον, η αγορά οχήματος αξίας ΛΤΠΦ έως 40.000€ με μηδενικούς ή έως 50 gr CO2/Km ρύπους ανεξαρτήτως σκοπού, αφού δεν έχει διευκρινιστεί, έχει μηδενική επιβάρυνση εισοδήματος στην παροχή σε είδος.

Ένα άλλο θέμα στο οποίο είχαμε αναφερθεί αρκετές φορές σε προηγούμενα άρθρα μας, όσον αφορά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί, ήταν αυτό της ρύθμισης των οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία των ασφαλισμένων (βλ. https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=215307https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=215234 ). Έστω και λίγες μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας των οφειλετών για ρύθμιση στο ΚΕΑΟ, με την ψήφιση του Ν.4647/2019 στο άρθρο 39 ορίζεται η παράταση του δικαιώματος ρύθμισης έως 31/05/2020, σε όσους είχαν θεμελιώσει δικαίωμα ρύθμισης με τον Ν.4611/2019 στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ έως και 07/10/2019. Επίσης, δίνεται δεύτερη ευκαιρία αναβίωσης της ρύθμισης των 120 δόσεων στα ασφαλιστικά, σε όσους την έκαναν, που από λάθος δεν εξοφλήθηκαν πλήρως οι δόσεις που έπρεπε. Βασική προϋπόθεση αναβίωσης είναι η καταβολή του συνόλου των οφειλόμενων δόσεων που δεν έχουν εξοφληθεί, καθώς και η εξόφληση των νέων οφειλών που έχουν δημιουργηθεί από την ημερομηνία ρύθμισης εως σήμερα στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ.

Εντούτοις, τα ευτράπελα δεν έχουν τελειωμό. Ύστερα και από τον επανυπολογισμό της ρύθμισης με βάση τη μείωση του επιτοκίου από 5% σε 3%, θα πρέπει όλοι να κάνουν ένα τσεκάρισμα των ρυθμίσεων τους στον διαδικτυακό ιστότοπο του ΚΕΑΟ, αφού σε κάποιες περιπτώσεις ο οφειλέτης έχει επιλέξει ρύθμιση στο μέγιστο ποσό δόσεων ρύθμισης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρατηρείται πολύ μικρή αναπροσαρμογή του ποσού, αλλά και μείωση στο νούμερο των δόσεων.

Τα προβλήματα όμως δημιουργούνται στους οφειλέτες που τακτοποίησαν με την παρούσα ρύθμιση σε λίγες δόσεις, όπου το ΚΕΑΟ αναπροσάρμοσε τη ρύθμιση στο μέγιστο αριθμό δόσεων, με κατώτατο ποσό πληρωμής της δόσης να κυμαίνεται στα 50€ περίπου. Το μεγαλύτερο όμως φάουλ του ταμείου στο συγκεκριμένο ζήτημα είναι ότι ο οφειλέτης δεν θα αποπληρώσει το ποσό οπού είχε ρυθμίσει αρχικώς, αλλά παραπάνω, αφού η αύξηση του αριθμού των δόσεων συνεπάγεται με την αύξηση του τόκου της ρύθμισης. Τέλος, η ταλαιπωρία είναι αναπόφευκτη αφού η δυνατότητα επαναρύθμισης ηλεκτρονικά δε γίνεται και ο οφειλέτης θα πρέπει να κάνει την απαραίτητη βόλτα στο αρμόδιο ΚΕΑΟ για την διευθέτηση του ζητήματος.

Πηγή: e-forologia.gr