tuv-iso-logo

Αλλαγές της τελευταίας στιγμής ΜΥΦ από την Γ Γ Π Σ

Της Ειρήνης Τσεσμελή Λογίστριας- Φοροτεχνικού

Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών – ΜΥΦ

(Ενημέρωση εφαρμογής ΜΥΦ 22/09/2016):

1. Στην κατηγορία «Δαπάνες» υπάρχει πλέον η δυνατότητα καταχώρησης αρνητικών συνόλων.
2. Στην κατηγορία «Συγκεντρωτικές Εξόδων» επιτρέπεται πλέον η καταχώρηση δύο γραμμών στο ίδιο ΑΦΜ όταν υπάρχει η διάκριση υπόχρεος «ναι», υπόχρεος «όχι».
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Σε περίπτωση υποβολής από 21/01/2016 έως 22/02/2016, τροποιητικής κατάστασης προμηθευτών για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών, δεν λαμβάνεται υπόψη η ένδειξη «εκπρόθεσμο» που εμφανίζεται στη στήλη «κατάσταση».
Ας θυμηθούμε  όμως  και την τελευταία  τροποποίηση  με Αριθ. ΠΟΛ. 1051 –ΦΕΚ B 1260 – 28.04.2016 για την υποβολή ΜΥΦ από το 2016 και μετά:
Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ́) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε την απόφαση Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β ́) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει, ως ακολούθως:
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Οι καταστάσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α ́, β ́ και γ ́ που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν. Οι καταστάσεις της ανωτέρω περίπτωσης δ ́ που αφορούν τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα υποβάλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.».
2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής: «Δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα εκατό (100) ευρώ.»
3. Στο άρθρο 6 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποιητική δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.»
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Αθήνα, 25 Απριλίου 2016
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Τέλος, επισημαίνεται  ότι για το ημερολογιακό έτος 2015, οι ως άνω καταστάσεις θα υποβληθούν μέχρι και 30/09/2016, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις μέχρι και 30/11/2016
Τσεσμελη Ειρήνη
Λογίστρια- Φοροτεχνικός