Αναγκαία η θεσμοθέτησηςτης υποχρεωτικής Διαμεσολάβησης

«Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση – Η μεγάλη τομή»

 

Στην ενημερωτική Εκδήλωση του ΟΠΕΜΕΔ, με θέμα την «Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση – Η μεγάλη τομή» η Δικηγόρος – Διαμεσολαβήτρια και Εκπρόσωπος του Κέντρου Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ Βένια Παπαθανασοπούλου αναφέρθηκε στην ανάγκη θεσμοθέτησης της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης.

 

Όπως ανέφερε είναι αναγκαίο

 

 «Να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική διαμεσολάβηση και να εισαχθεί στην ελληνική δικαιοδοσία σε συγκεκριμένες κατηγορίες υποθέσεων για οικογενειακές, εργατικές, καταναλωτικές, αστικές, γειτονικές, εμπορικές και επαγγελματικής ευθύνης διαφορές. Παράλληλα με την εισαγωγή της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, θα πρέπει να αυξηθεί η αντίληψη της κοινωνίας στη διαμεσολάβηση με την ενημέρωση και εκπαίδευση. Για την επιτυχία της θα πρέπει να προβλεφθεί παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων με προσεκτική επιβολή τυχόν κυρώσεων. Τέλος, δεν πρέπει να συνοδευτεί η υποχρεωτική διαμεσολάβηση με υπερβολικές τεχνικές λεπτομέρειες ή αυστηρές προϋποθέσεις που είναι σε αντιπαράθεση με την ίδια την ουσία της διαμεσολάβησης». 

 

 

 

ΣΒ