Αναγνωρίζονται πλέον στην Ελλάδα τα Αλβανικά Διπλώματα

Λύση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι χιλιάδες Αλβανοί με τη μη αναγνώριση των διπλωμάτων τους, με συνέπειες πολλαπλές όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για την ασφάλισή τους, και άλλες διαδικαστικές αναγκαίες λειτουργίες δόθηκε με απόφαση της κυβέρνησης.

Οι δύο χώρες συμφώνησαν σε αμοιβαία αναγνώριση των διπλωμάτων δίνοντας αυτομάτως διέξοδο στην πολυετή ασφυξία με κόστος, χαμένες εργατοώρες, αλλά και άλλα προβλήματα που είχε δημιουργήσει το έως πρότινος καθεστώς.

Η απόφαση κυρώθηκε με νόμο και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω: