Ανακοίνωση από το ΕΕΑ για την εξυπηρέτηση των μελών του

Ανακοίνωση από το ΕΕΑ για την εξυπηρέτηση των μελών του

Αγαπητά Μέλη,

Η Διοικητική Επιτροπή, με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου, των εργαζομένων του φορέα και των μελών του, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης για την αποφυγή της μετάδοσης του κορονοϊού, ενημερώνει το συναλλασόμενο κοινό ότι δεν θα εξυπηρετείται με φυσική παρουσία. Εφόσον δε το αίτημα του δεν δύναται να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο (τηλεπικοινωνιακά,διαδικτυακά), θα προσέρχεται στον φορέα, μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).

Μπορείτε να εξυπηρετείστε, άμεσα, υποβάλλοντας το αίτημά σας, μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Επιμελητηρίου και στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ. για θέματα εταιρειών.

Στην οθόνη οδηγιών υπάρχουν οι εξής διαθέσιμες επιλογές:

 

 

Για την Υ.Μ.Σ.  μπορείτε να απευθύνετε τα αιτήματά σας, εφόσον υπάρχουν θέματα που άπτονται διευκρινίσεων στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

 [email protected]       τηλ.: 210 3380247

                                     210 3380212

 

 

Για θέματα Γ.Ε.ΜΗ στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]                      τηλ.: 210 3380200 (επιλογές 1 και 2)

                                                        210 3380229

                                                        210 3380239  

        210 3380263

        210 3380225  

Για θέματα μητρώου στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]                      τηλ.: 210 3380200 (επιλογές 1 και 2)

        210 3380269

        210 3380249

        210 3380274

 

Για θέματα σύστασης – τροποποίησης ασφαλιστικών ή μεσιτικών εταιρειών:

[email protected]                                 τηλ.: 210 3380244

[email protected]                                          210 3380251

 

Για θέματα ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

[email protected]                             τηλ: 210 3380252

[email protected]                                210 3380227

[email protected]                                  210 3380262  

 

Για το τμήμα επαγγελματικών θεμάτων:

[email protected]                              τηλ: 210 3380276

[email protected]                                  210 3380241

 

Για κοινοτικά προγράμματα:

[email protected]                    τηλ: 210 3380236

[email protected]                              210 3380279

 

Για θέματα μηχανογράφησης απευθυνθείτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:

[email protected]               τηλ: 210 3380214

[email protected]                                210 3380233

[email protected]                                    210 3380234

[email protected]                                   210 3380232

 

Για λογιστήριο (προμηθευτές):  

[email protected]                       τηλ: 210 3380220

[email protected]                              210 3380222

 

Στοιχεία επικοινωνίας για παρατηρήσεις ή παράπονα σχετικά με την εξυπηρέτηση του Ε.Ε.Α. Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικών μηνυμάτων με αίτημα ή παράπονό σας παρακαλούμε να αναφέρετε το ΑΦΜ και την επωνυμία της επιχείρησής σας και ει δυνατόν τον Αριθμό Γενικού Μητρώου

[email protected][email protected] , [email protected] , [email protected]