Ανάκληση απόφασης ένταξης στη δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» του ΕΠΑνΕΚ