Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής Ε.Ε.Α.

Ανακοίνωση Εκλογικής Επιτροπής Ε.Ε.Α.

 

ΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ                                             

ΑΘΗΝΩΝ                                                                             

          Πανεπιστημίου 44 και Χαρ. Τρικούπη,
          106 79 – Αθήνα (2ος όροφος)                                                                                                  

                                  Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

 

Οι συνταχθέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 372/ 1992, ως ισχύει, προσωρινοί εκλογικοί κατάλογοι για τις εκλογές της 2ας , 3ης και 4ης .12.2017 για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, θα κυρωθούν από την Εκλογική Επιτροπή του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών την 1η.11.2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00

Οι εν λόγω κατάλογοι θα εκτεθούν επί τρείς (3) συνεχείς ημέρες στο κατάστημα του Επιμελητηρίου, ήτοι από 2.11.2017, ημέρα Πέμπτη, έως 4.11.2017, ημέρα Σάββατο και από ώρα 9:00 έως ώρα 15:00

Εντός τριών (3) ημερών από την λήξη της προθεσμίας της εκθέσεως των προσωρινών καταλόγων οι έχοντες αντιρρήσεις κατά των καταλόγων δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις στην Εκλογική Επιτροπή που κοινοποιούνται με δικαστικό επιμελητή, ήτοι, κατά τις ημερομηνίες 5.11.2017, ημέρα Κυριακή, 6.11.2017, ημέρα Δευτέρα, και, 7.11.2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 8:00 έως ώρα 15:00

Η εκδίκαση των ενστάσεων από την Εκλογική Επιτροπή θα γίνει εντός τριών (3) ημερών σε δημόσια συνεδρίαση, την 9.11.2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 9η πρωινή.

Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων θα συνταχθούν και θα κυρωθούν από την Εκλογική Επιτροπή οι οριστικοί εκλογικοί κατάλογοι.

    

Από την Εκλογική Επιτροπή

του Επαγγελματικού

Επιμελητηρίου Αθηνών