Αναπτύσσεται ο θεσμός της διαμεσολάβησης

Το ΕΕΑ θα διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας μη κερδοσκοπικής εταιρείας διαμεσολαβητών ώστε να εξυπηρετεί τα μέλη του


   
•    Το ΕΕΑ θα διερευνήσει τη δυνατότητα ίδρυσης εταιρείας διαμεσολαβητών

Η διαμεσολάβηση μεταξύ επιχειρήσεων για την επίλυση εμπορικών και άλλων διαφορών είναι ένας θεσμός που δεν έχει ιστορία στη χώρα μας. ωστόσο ήταν από καιρό φανερό ότι θα έπρεπε να εισαχθεί δεδομένου ότι απέτρεπε τις ατέρμονες διαδικασίες σε διαφορές που ήταν πολύ ευκολότερο και γρηγορότερα να επιλυθούν.

Στην Ελλάδα ο θεσμός εισήχθη ουσιαστικά με το νόμο 3898/10 (ΦΕΚ 211 Α/16-12-2010) για τη διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η ανάπτυξη του θεσμού όμως ακόμη στη πραγματικότητα καθυστερεί. Η κακή παράδοση της «δικομανίας» για τη παραμικρή διαφορά όμως δεν έχει εγκαταλείψει ακόμη τους Έλληνες με αποτέλεσμα να στοιβάζονται χιλιάδες υποθέσεις στα δικαστήρια χωρίς να μπορούν να διεκπεραιωθούν.

Με το νέο θεσμό όλα αυτά μπορεί να αποτελέσουν παρελθόν με μόνη την συμφωνία των μερών ότι θα αποδεχτούν την απόφαση του διαμεσολαβητή.

Για το θέμα της διαμεσολάβησης ο πρόεδρος του ΕΕΑ κ Γιάννης Ρεκλειτης δήλωσε τα εξής στο www.eea.gr:

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό θεσμό. Αν αναπτυχθεί σωστά χιλιάδες καθημερινές υποθέσεις αντί να παίρνουν το δρόμο των δικαστηρίων θα επιλύονται ταχύτατα. Το έχουν μεγάλη ανάγκη αυτό οι επαγγελματίες δεδομένου ότι θα μπορούν να λύνουν τις υποθέσεις τους χωρίς κόστος, χρονοβόρες διαδικασίας και ψυχική οδύνη. Αρκεί να τηρούνται με ευλάβεια δύο όροι: Ο μεν θεσμός να θωρακιστεί με αξιοπιστία και δίκαιο πνεύμα οι δε προσφεύγοντες να είναι προετοιμασμένοι να αποδεχτούν την απόφαση του διαμεσολαβητή. Είναι θετικό ότι άρχισαν ήδη να ιδρύονται κέντρα Διαμεσολάβησης όπως αυτό στον Πειραιά. Από πλευράς Επιμελητηρίου θα συμβάλουμε όσο μπορούμε την ανάπτυξη του θεσμού και θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα δημιουργίας μη κερδοσκοπικής εταιρείας διαμεσολαβητών ώστε να εξυπηρετήσουμε τα μέλη μας.

Σύμφωνα με το νόμο,  στη διαμεσολάβηση υπάγονται «διαφορές ιδιωτικού δικαίου με συμφωνία των μερών, αν αυτά έχουν την εξουσία να διαθέτουν το αντικείμενο της διαφοράς. Η συμφωνία υπαγωγής της διαφοράς στη διαμεσολάβηση αποδεικνύεται με έγγραφο ή από τα πρακτικά του δικαστηρίου στην περίπτωση της παρα¬γράφου 2 του άρθρου 3 και διέπεται από τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου για τις συμβάσεις».

Η διαμεσολάβηση είναι δυνατή:
α) αν τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν σε διαδι¬κασία διαμεσολάβησης πριν ή κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας,
β) αν κληθούν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
γ) αν διαταχθεί διαμεσολάβηση από δικαστήριο άλλου κράτους-μέλους ή
δ) αν επιβάλλεται υποχρεωτικά διαμεσολάβηση με νόμο.

Η προσφυγή στη διαμεσολάβηση αποκλείει προσω¬ρινά και μέχρι περατώσεως της, τη διαδικασία ενώπιον των δικαστηρίων.
Το δικαστήριο στο οποίο είναι εκκρεμής η υπόθεση μπορεί σε κάθε στάση της δίκης, ανάλογα με την περίπτωση και λαμβάνοντας υπόψη όλες τις περιστάσεις της υπόθεσης, να καλεί τα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση για να επιλύσουν τη διαφορά. Εφόσον τα μέρη συμφωνούν το δικαστήριο αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης σε δικάσιμο μετά την πάροδο τριμήνου και όχι πέραν του εξαμήνου.

Η ΕΣΕΕ στηρίζει τον θεσμό της Διαμεσολάβησης

Με την ευκαιρία της ίδρυσης του «Κέντρου Διαμεσολάβησης Πειραιώς» (ΚΕ.ΔΙ.Π.), με τη σύμπραξη του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, του ΕΒΕΠ, του ΒΕΠ και του ΕΕΠ, η ΕΣΕΕ συνεχάρη τους 4 φορείς αναφέροντας ότι: «Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι οι διαδικασίες επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών έχουν ανάγκη απλούστευσης και βελτίωσης, καθώς η προσφυγή στην τακτική δικαιοσύνη είναι χρονοβόρα και με υψηλό κόστος.
Ο νέος θεσμός της διαμεσολάβησης είναι μια διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών στο αστικό και εμπορικό δίκαιο και ταυτόχρονα αποτελεί μια υπηρεσία ταχεία και χαμηλού οικονομικού κόστους. Η διαδικασία αυτή, άκρως εμπιστευτική και απόρρητη, είναι βασισμένη στις ανάγκες και τη βούληση των μερών, χωρίς δυσνόητους δικονομικούς τύπους και όρους. Με τον τρόπο αυτό δίνεται στα μέρη η δυνατότητα να έχουν εκείνα την ευθύνη και να βρίσκουν πεδία συμφωνίας αφαιρώντας τα όποια εμπόδια και να ολοκληρώνουν τη διαδικασία ή να αποχωρούν από αυτή αν το επιθυμούν, οποιαδήποτε στιγμή. Η διαμεσολάβηση, λοιπόν, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα εύρεσης μίας άμεσης και φιλικής λύσης παρέχοντας στα μέρη την ελευθερία να διατηρήσουν τις καλές συνεργατικές σχέσεις που είχαν και στο παρελθόν ».