Ανασκόπηση νομοθεσίας, αποφάσεων, κ.λπ. έτους 2016

Η Επιστημονική ομάδα του TAXHEAVEN ενημερώνει λογιστές, φορολογούμενους και επιχειρήσεις για τη νομοθεσία

Επιμέλεια: Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Η Επιστημονική ομάδα του TAXHEAVEN ενημερώνει λογιστές, φορολογούμενους και επιχειρήσεις για τη νομοθεσία, τις αποφάσεις και τις τροποποιήσεις νόμων που αφορούν επιχειρήσεις και φορολογούμενους.

 

 Ακόμη μια δύσκολη χρονιά έφτασε στο τέλος της και όπως οι προηγούμενες έτσι και αυτή ήταν γεμάτη από πλήθος νέων νομοθετικών διατάξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων. Να τονίσουμε ότι το έτος 2016 ήταν περισσότερο «παραγωγικό» σε σχέση με το 2015 από πλευράς νομοθεσίας. Ας δούμε αναλυτικά τι έγινε το έτος 2016 αναφορικά με την ψήφιση νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, κ.λπ., αλλά και με την έκδοση εγκυκλίων, αποφάσεων, διοικητικών λύσεων, κ.α.  

Μέσα στο 2016 ψηφίστηκαν συνολικά 91 νέοι νόμοι (έναντι 37 στο 2015) και 132 προεδρικά διατάγματα (έναντι 88 το 2015). Από όλα αυτά τα νομοθετήματα τα 58 περιείχαν διατάξεις φορολογικών, εργατικών, ασφαλιστικών και αναπτυξιακών διατάξεων.

Αναλυτικά ανά μήνα τα νομοθετήματα που περιείχαν διατάξεις που άπτονται του επαγγέλματός μας είχαν ως εξής:

 

Περίοδος

Νομοθεσία

 

Νόμοι

Προεδρικά Διατάγματα

Ιανουάριος

2

Φεβρουάριος

4

1

Μάρτιος

1

Απρίλιος

6

1

Μάιος

2

3

Ιούνιος

4

Ιούλιος

5

1

Αύγουστος

5

1

Σεπτέμβριος

4

Οκτώβριος

3

3

Νοέμβριος

2

Δεκέμβριος

9

1

Σύνολο

47

11

 

Οι περισσότεροι από τους ανωτέρω νόμους τροποποίησαν διατάξεις υφιστάμενων σημαντικών νομοθετημάτων.
 

Οι νόμοι που υπέστησαν τις περισσότερες τροποποιήσεις ήταν αναλυτικά οι ακόλουθοι:

Νόμοι

Τροποποιήσεις μέσα στο 2016

4387/2016 (Ασφαλιστικό)

6

4384/2016 (αγροτικοί συνεταιρισμοί)

3

4223/2014 (ΕΝΦΙΑ)

7

4172/2013 (ΚΦΕ)

11

4174/2010 (ΚΦΔ)

7

4308/2015 (ΕΛΠ)

2

2859/2000 (ΦΠΑ)

5

3427/2005 (Ε9)

3

2960/2001 (Τελωνειακός κώδικας)

6

3419/2005 (ΓΕΜΗ)

3

4093/2012 (2o Μνημόνιο)

5

4336/2015 (3ο Μνημόνιο)

15

4321/2015 (ρύθμιση έως 100 δόσεις)

2

1846/1951 (περι κοινωνικών ασφαλίσεων)

2

2190/1920 Περί Ανωνύμων εταιριών

2

3190/1955 Περί ΕΠΕ

1

356/1974 (ΚΕΔΕ)

1

3588/2007 (Πτωχευτικός κώδικας)

1

3213/2003 (Πόθεν έσχες)

4

3863/2010 (ασφαλιστικές ρυθμίσεις)

3

 

Την ψήφιση των νόμων ακολούθησε —ως είθισται— η έκδοση πλήθους αποφάσεων και εγκυκλίων. Αναλυτικά κατά το έτος το 2016 εκδόθηκαν 2218 εγκύκλιοι/αποφάσεις/ατομικές λύσεις, Σ.ΛΟ.Τ.,  οι οποίες αφορούσαν σε εργατικά, ασφαλιστικά, φορολογικά, και λοιπά θέματα που άπτονται του επαγγέλματός μας. Δυστυχώς ήταν περισσότερες από όσες είχαν εκδοθεί το έτος 2015.

Αναλυτικά:

Είδος αποφάσεων

2015

2016

Εγκύκλιοι – ΠΟΛ

1908

2084

 Έγγραφα- Ατομικές λύσεις

35

38

Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ

79

96

 

 

 

 

2022

2218

 

Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε κανονισμούς και οδηγίες που επηρεάζουν άμεσα την ελληνική νομοθεσία και τα ΕΛΠ-ΔΠΧΑ.

 

  Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Αριθμός

Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης

11

Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης

10

 

Τέλος στον κόμβο δημοσιεύθηκαν άρθρα – μελέτες καθώς και πλήθος δικαστικών αποφάσεων (του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου πάγου, καθώς και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής ένωσης).

 

Αριθμός

 Άρθρα- Μελέτες

163

Αποφάσεις δικαστηρίων

199

 

Ανά μήνα οι αποφάσεις, κ.λπ. που εκδόθηκαν ήταν:

Εγκύκλιοι – αποφάσεις – άρθρα – δικαστικές αποφάσεις

 

2016

Ιανουάριος

232

Φεβρουάριος

168

Μάρτιος

236

Απρίλιος

269

Μάιος

218

Ιούνιος

289

Ιούλιος

220

Αύγουστος

165

Σεπτέμβριος

189

Οκτώβριος

219

Νοέμβριος

204

Δεκέμβριος

220

Σύνολο

2636

 

Το σύνολο των ανωτέρω αποφάσεων/άρθρων κλπ, αφορούσε στους εξής τομείς:

 

Τομείς

Αριθμός

 

 

Λοιπά

384

Ασφαλιστικά – ΙΚΑ – ΤΕΒΕ – Λοιπά

356

Οργάνωσης – Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

329

Φορολογία Εισοδήματος

251

Εργατικά – Απασχόληση

199

Τελωνεία – Ειδικ. φόροι

198

Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών ΚΦΔ

177

Ελληνικά λογιστικά πρότυπα

137

Φ.Π.Α.

135

Είσπραξη δημοσίων Εσόδων

117

Επενδύσεις  – αναπτυξιακά κίνητρα

80

Γ.Ε.ΜΗ.

54

Φορολογία Κεφαλαίου

47

Έλεγχος – Πρόστιμα – ΣΔΟΕ

48

Τέλη και ειδικές Φορολογίες

32

Κτηματολόγιο

17

Κεφαλαιαγορά – Χρηματιστήριο

14

Πόθεν Έσχες

14

Ανώνυμες εταιρίες – Ε.Π.Ε – Ι.Κ.Ε.

12

ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. – Κανόνες αγοράς

11

Σχέσεις κράτους –  πολίτη

10

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

6

Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων

5

Μητρώο (Δ/νση φορολ. ελέγχων)

3

 

2636

 

Από τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία που επιμελήθηκε η επιστημονική ομάδα του κόμβου προκύπτει ότι και το έτος 2016 ήταν αρκετά «παραγωγική» από πλευράς ψήφισης νέων νόμων και κοινοποίησης αποφάσεων, κ.λπ.  Παρόλο που η ευχή που κάναμε πέρυσι δεν «έπιασε», εντούτοις θα την επαναλάβουμε και φέτος μήπως και αλλάξει κάτι. Ελπίζουμε το 2017 να έχουμε λιγότερη «παραγωγή» νομοθεσίας. 

Πηγή: Taxheaven

 

 

ΣΒ