Ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων του 2018 που πρέπει να γνωρίζετε

Έγκυρη ενημέρωση λογιστών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών από το Taxheaven Newsroom

Έγκυρη ενημέρωση λογιστών, επιχειρήσεων και επαγγελματιών από το Taxheaven Newsroom

 όπως αναφέρεται εισαγωγικά: «Η ομάδα του κόμβου από την αρχή του έτους 2018 σταχυολογεί τα σημαντικότερα θέματα που δημοσιεύθηκαν και θα δημοσιευθούν στο μέλλον στον κόμβο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να τα μελετήσουν όποτε αυτοί επιθυμούν. Τα θέματα αυτά έχουν ταξινομηθεί ανά θεματική κατηγορία (φορολογία εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας, κ.λπ.) και θα εμπλουτίζονται διαρκώς με το πέρασμα του χρόνου. Το άρθρο αυτό ευελπιστούμε να γίνει ένα χρηστικό βοήθημα για όλους τους συναδέλφους.»

 

 

1.

Διάφορα θέματα

 

 

 

 

1.1.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Μ.Υ.Φ.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών (ΜΥΦ)

 

 

 

Μ.Υ.Φ. 2017 – Υποβολή συγκεντρωτικών για το 2017 

 

 

 

(Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών – βοηθήματα – ερωτήσεις και απαντήσεις

 

 

 

 

 

 

1.2.

Επίδομα παιδιών από 1.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/2018 Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού

 

 

 

 

 

 

1.3.

Αντικειμενικές αξίες – εκτιμητές

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛ.1005/2018 Διαδικασία και λοιπές λεπτομέρειες για τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές

 

 

 

 

 

 

1.4.

Πόθεν έσχες

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»:  Υποχρέωση υποβολής καταλόγων υπόχρεων «πόθεν έσχες» από τις εταιρείες – Διευκρινίσεις για το 2018

 

 

 

ΣτΕ 3312/2017 Ακύρωση της Υ.Α 1069/19.10.2017 για την υποβολή του «πόθεν έσχες»

 

 

 

 

 

 

1.5.

Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών – Ρύθμιση σε έως 120 δόσεις για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο

 

 

 

 

 

 

 

 

«Επί της ουσίας» – Δείτε τη μαγνητοσκοπημένη εκπομπή για τη ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις για τους ελ. επαγγελματίες

 

 

 

Β/7/οικ. 7713/466/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β'4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17

 

 

 

Επισημάνσεις προς τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ και του τ. ΟΓΑ σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

 

 

 

Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και ΦΚΑ για ελ. επαγγελματίες: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις

 

 

 

Αριθμ. οικ. 62134/4100 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.

 

 

 

Εξωδικαστικός μηχανισμός – Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 και έως 120 δόσεων

 

 

 

Τα κριτήρια (συνοπτικά) για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού

 

 

 

Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 1/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β', 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων

 

 

 

ΠΟΛ.1223/2017 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017

 

 

 

 

 

 

1.6.

POS

 

 

 

 

 

 

 

 

7732/2018 Υποχρέωση εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής (POS) σε σχολικά κυλικεία

 

 

 

Διευκρινίσεις για την προθεσμία ( 11/04/2018 ) απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών ( 133473/2017 και 45231/20.4.2017  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.

Ο.Ε.Ε. – Λογιστές

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΛ Δ 1191051 ΕΞ 2017 Πότε οι λογιστές, φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ορκωτοί ελεγκτές έχουν υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος»

 

 

 

 

 

 

1.8.

Θέματα αγροτών

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόπος εξόφλησης τιμολογίων «νωπών και ευαλλοίωτων» αγροτικών προϊόντων από 1/1/2018

 

 

 

Η επιδότηση νέων αγροτών ως κριτήριο ένταξης στο κανονικό καθεστώς αγροτών

 

 

 

Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων – Υπόχρεοι – προθεσμίες

 

 

 

366/138268/2017 Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α' 89)

 

 

 

 

 

 

1.9.

Τέλος στις πλαστικές σακούλες

 

 

 

 

 

 

 

 

«Περιβαλλοντικό τέλος» στις πλαστικές σακούλες – Λογιστικά και μηχανογραφικά θέματα

 

 

 

 

 

 

1.10.

Φόρος διαμονής

 

 

 

 

 

 

 

 

Φόρος διαμονής – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε μέσω ερωτήσεων – απαντήσεων

 

 

 

Φόρος διαμονής – ΠΟΛ.1015/2018 – Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου.

 

 

 

Φόρος διαμονής – Η τροπολογία με τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου

 

 

 

 

 

 

1.11.

Πλειστηριασμοί

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛ.1017/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α'5/17.1.2018) και συναφή θέματα

 

 

 

 

 

 

1.12.

ΚΟΤ (Κοινωνικό Οικιακό τιμολόγιο

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠ ΕΝ/ΥΠ ΡΓ/7408/1228/2018 (KOT) Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο – Επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος – Οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες για το εφάπαξ ειδικό βοήθημα

 

 

 

 

 

 

1.13.

Πτωχευτικός κώδικας

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛ.1027/2018 Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 – Α' 153) με τους ν. 4446/2016 (Α'240), ν. 4472/2017 (Α' 74), ν. 4491/2017 (Α' 152) και ν. 4512/2018 (Α'5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών

 

 

 

 

 

 

1.14.

Ρυθμίσεις για τα δάνεια του τ.ΟΕΚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 52246/3173/2018 Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)

 

 

 

 

2.1.

Ενδιαφέρουσες Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2063 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως

 

 

 

2115 ΕΞ 24.10.2017 Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός

 

 

 

2114 ΕΞ 24.10.2017 Έναρξη αποσβέσεων σε αποθήκη

 

 

 

2115 ΕΞ 24.10.2017 Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός

 

 

 

2063 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστική αντιμετώπιση του εσόδου από ειδικό τέλος για τη μελέτη, κατασκευή και επέκταση έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως

 

 

 

2017 ΕΞ 24.10.2017 Λογιστικές εγγραφές για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με κάρτες pos

 

 

 

2055 ΕΞ 24.10.2017 Ζημιές εις νέον

 

 

 

 

 

3

Φορολογία εισοδήματος

 

 

 

 

 

 

3.1.

Γενικά

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.Ε.Α.) (Μέρος πρώτο)

 

 

 

ΠΟΛ.1014/2018 Η φορολογία των διανεμόμενων κερδών σε ειδικές περιπτώσεις (λογιστικά κέρδη με φορολογική ζημιά κ.λπ.)

 

 

 

Το δικαίωμα μεταφοράς των φορολογικών ζημιών της μετατρεπόμενης ΑΕ δεν χάνεται, σε περίπτωση μετατροπής ΑΕ σε ΕΠΕ με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3190/1955 – ΣΟΛ ΑΕ

 

 

 

 

 

 

3.2.

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος

 

 

 

 

 

 

 

 

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος για το 2017

 

 

 

 

 

 

3.3.

Δαπάνες – έκπτωση δαπανών – αναμόρφωση δαπανών

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΟΛ.1023/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της

 

 

 

 

Ως αξία κτήσης των παγίων για τον υπολογισμό των φορολογικών αποσβέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 στην περίπτωση απόκτησης αυτών συνεπεία μεταβίβασης επιχείρησης στο πλαίσιο εξυγίανσής της με βάση τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ίσχυαν πριν τη κατάργησή τους, λαμβάνεται υπόψη η αξία των παγίων όπως αυτή αποτυπώνεται στη συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το Πτωχευτικό Δικαστήριο. Ως προς τον φορολογικό χειρισμό των μισθωμάτων που καταβάλλονται δυνάμει συμβάσεων χρηματοοικονομικής μίσθωσης του ν.1665/1986 που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014 και μεταβιβάζονται στην αποκτώσα εταιρεία με την συναίνεση του εκμισθωτή, ισχύουν τα όσα έχουν ειδικότερα διευκρινιστεί με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015/25.6.2015 έγγραφο, καθόσον στην περίπτωση αυτή η αποκτώσα εταιρεία υπεισέρχεται διά σωρευτικής αναδοχής σ' όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού χρηματοδοτικού μισθωτή.

 

 

 

Πάγια και αποσβέσεις (Λογιστική και φορολογική βάση – Ομοιότητες και διαφορές) – Πίνακας συντελεστών φορολογικών αποσβέσεων (Κατά λογαριασμό λογιστικής)

 

 

 

Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2017 – Παραδείγματα

 

 

 

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα για το έτος 2017

 

 

 

Προβλήματα του νέου ασφαλιστικού, αλλά και της έκπτωσης των εισφορών που πρέπει να λυθούν άμεσα

 

 

 

 

 

 

3.4.

Φορολογία κατοίκων εξωτερικού

 

 

 

 

 

 

 

 

Φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος – εξωτερικού. Επικαιροποιημένο με τις τελευταίες αλλαγές

 

 

 

Η φορολογική κατοικία και η συνήθης διαμονή – Η σημασία τους και η διαφορά τους

 

 

 

 

 

 

3.5.

Φορολογική αντιμετώπιση διαφόρων εισοδημάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφορολόγητο και ακατάσχετο το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης που καταβάλλεται σε ανέργους

 

 

 

Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή

 

 

 

 

Στην αποζημίωση για έξοδα κίνησης, ανεξαρτήτως εάν αυτή καταβλήθηκε από ημεδαπό ή αλλοδαπό εργοδότη, οι αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή δεν προσαυξάνουν το συνολικό δηλωθέν εισόδημα ημεδαπής υπό την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών της αλλοδαπής.

 

 

 

ΠΟΛ.1020/2018 Tο ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζομένους επιχειρήσεων στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες

 

 

 

ΔΕΑΦ 1017570 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση χρηματικού ποσού που καταβάλλεται δυνάμει του άρθρου 1400 του Αστικού Κώδικα (αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα)

 

 

 

 

Τα εισπραττόμενα από τη σύζυγο χρηματικά ποσά προς εξόφληση της σχετικής αξιώσεως έναντι του συζύγου για τη συμμετοχή στα αποκτήματα του γάμου εξακολουθούν και μετά την έναρξη ισχύος του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) να μην θεωρούνται, εισόδημα.

 

 

 

ΠΟΛ.1006/2018 Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας

 

 

 

ΔΕΑΦ Β 1017519 ΕΞ 2018 Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων (franchising)

 

 

 

 

 

 

3.6.

Παροχές σε είδος  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018 Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 (Παροχή σε είδος οχημάτων)

 

 

 

Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 – Επικαιροποιημένο μέχρι 4/4/2017 – ΣΟΛ Α.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.

Εισφορά αλληλεγγύης  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.Ε.Α.) (Μέρος πρώτο)

 

 

 

 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης (Ε.Ε.Α.) (Μέρος δεύτερο)

 

 

 

 

 

4

Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)

 

 

 

 

 

 

4.1.

Γενικά

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣτΕ 2316/2017 Παράβαση της λήψεως εικονικού τιμολογίου κατά ΚΒΣ και ν.2523/1997 – Η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας

 

 

 

 

Κατά την έννοια των άρθρων 30 του Π.Δ.186/1992 (ΚΒΣ, Α' 84), της παρ.10 του άρθρου 5 του ν. 2523/1997 και της παρ.4 του άρθρου 19 του ν. 2523/1997 (Α' 179), όταν αποδίδεται σε ορισμένο επιτηδευματία η παράβαση της λήψεως εικονικού τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, η φορολογική αρχή βαρύνεται με την απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. Προς τούτο αρκεί, μεταξύ άλλων, ν' αποδείξει είτε ότι ο εκδότης του τιμολογίου είναι πρόσωπο φορολογικώς μεν υπαρκτό, αλλά συναλλακτικώς ανύπαρκτο, ή ότι, ενόψει των επιχειρηματικών του δυνατοτήτων, όπως προκύπτουν από τη συνολική εκτίμηση της συναλλακτικής του συμπεριφοράς και της φύσεως του κύκλου εργασιών του, δεν είναι δυνατόν να ήταν σε θέση να εκπληρώσει την επίμαχη παροχή.

 

 

 

ΣτΕ 2326/2017 Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος κατά εκτελεστικών μελών δοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής