tuv-iso-logo

Απλοποίηση στην ίδρυση επιχειρήσεων

Τι δήλωσε περιληπτικά πριν από 5 λεπτά ο υπουργός ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης.Σε λίγο ολοκληρωμένη ενημέρωση για το σχέδιο και τα όσα δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς

 

Αυθημερόν και ηλεκτρονικά θα γίνεται η αδειοδότηση των επιχειρήσεων, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς

Αντώνης Σαμαράς:

«Με λίγα λόγια και πολλές πράξεις εναρμονιζόμαστε όλοι για να έρθει η ανάπτυξη μέσω των επιχειρήσεων ώστε να αποκτήσουμε μια χώρα φιλική στην επιχειρηματικότητα», σημείωσε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση προσπαθεί σε ορισμένους μήνες να έχει ολοκληρωθεί το πλαίσιο και να έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα και ήδη τα υπουργεία ετοιμάζουν αυτό το δευτερογενές κανονιστικό πλαίσιο. «Η μείωση της ανεργίας δεν γίνεται με ευχές. Η στήριξη της επιχειρηματικότητας είναι βασική προϋπόθεση για αύξηση της απασχόλησης», τόνισε ο ίδιος.

Το νέο πλαίσιο για τις αδειοδοτήσεις θα αφορά σε κάθε τύπο άδειας όπως εγκαταστάσεως, λειτουργίας, ιδρύσεως επιχειρήσεων, περιβαλλοντικές άδειες, αλλά και σε μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων (βιομηχανικές, εξορυκτικές, υδατοκαλλιέργειες, λιμενικές υποδομές, τουριστικές εγκαταστάσεις, κ.α.).

Εισάγεται ένα καινοτόμο σύστημα «δήλωσης συμμόρφωσης» των επιχειρήσεων, με το οποίο θα τεκμαίρεται αυτομάτως η συμμόρφωση μιας επιχείρησης με τις γενικές προδιαγραφές που θέτει ο νόμος.

Για πρώτη φορά, είπε ο πρωθυπουργός, η εξέταση του συνόλου των αδειών θα γίνεται από ένα «μικρό κατάστημα».

Ο επιχειρηματίας θα ξεκινάει με μία υπεύθυνη δήλωση αναλαμβάνοντας την ευθύνη της νομιμότητας και της υπευθυνότητας της διαδικασίας. Οι έλεγχοι δεν θα γίνονται στην παροχή της άδειας αλλά στη λειτουργία της επιχείρησης και πιστοποιημένοι φορείς του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα θα ελέγχουν τις επιχειρήσεις και θα αδειοδοτούν. Η κεντρική διοίκηση θα ελέγχει τους ελεγκτές.

Οι άδειες θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά και αυθημερόν είπε ο πρωθυπουργός και σημείωσε ότι αποποινικοποιείται η επιχειρηματικότητα και μειώνεται το κόστος ίδρυσης επιχειρήσεων.

Τι δήλωσε περιληπτικά πριν από 5 λεπτά ο υπουργός ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης

 Κωστής Χατζηδάκης:

Ο νέος νόμος για τις αδειοδοτήσεις είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση που αλλάζει την εικόνα για την επιχειρηματικότητα. Στο σημερινό σύστημα αδειοδοτήσεων ισχύει ότι:Όλες οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν χρειάζονται πρώτα άδεια του κράτους,πλην εξαιρέσεων.

Περνάμε σε νέο σύστημα:Όλες οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση της δημόσιας διοίκησης πλην εξαιρέσεων.Δύο είναι οι βασικές αρχές επί των οποίων κινούμαστε:

1. Η Συνολική απλοποίηση των αδειοδοτήσεων

2. Οι ξεκάθαροι κανόνες του παιχνιδιού. Καταργούμε την άδεια εγκατάστασης & απλοποιούμε διαδικασίες που διατρέχουν δραστηριότητες όπως: έλεγχους πυροπροστασίας& υγειονομικού.

Σε επιχειρήσεις βιομηχανικής δραστηριότητας "υψηλής"-"μέσης όχλησης", από τα 21 στάδια που υπάρχουν σήμερα, φεύγουν τα 14.Τα 14 στάδια φεύγουν είτε επειδή καταργούνται είτε επειδή διασυνδέουμε ηλεκτρονικά υπηρεσίες & ο επιχειρηματίας δεν χρειάζεται να κάνει κάτι.

Με το νέο πλαίσιο μονάχα για τις 7 από τις 21 διαδικασίες θα πρέπει να επιληφθεί ο ίδιος ο επιχειρηματίας. Ψηφιοποιούνται όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης,εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα για τους πολίτες και τη Διοίκηση.

Επίσης με την ψηφιοποίηση μειώνοντας τα σημεία επαφής μεταξύ τους που γεννούν υποψίες για διαφθορά. Εναρμονίζεται το καθεστώς ελέγχων με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, ενώ θα γίνονται από διαπιστευμένους ελεγκτές Δημοσίου-Ιδιωτικού τομέα.

Η Δικαιοσύνη απαλλάσσεται από ένα σημαντικό φόρτο υποθέσεων ερμηνείας των κανόνων αδειοδότησης&ελέγχου, καθώς αυτοί θα είναι πλέον ξεκάθαροι. Η Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή θα λειτουργεί ως υπηρεσία μιας στάσης για τους επενδυτές και με το νέο νόμο θα διευκολύνεται η λειτουργία της.

Ο νέος νόμος περιλαμβάνει 4 τομές:1.σύστημα «απλής αδειοδότησης» ή "υπεύθυνης δήλωσης" 2.όχι έλεγχοι εκ των προτέρων αλλά κατά τη λειτουργία. 3. έλεγχος των επιχειρήσεων από πιστοποιημένους φορείς 4. κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης. Στόχος μας είναι τα βήματα αδειοδότησης να μειωθούν κατά 60% &όσα βήματα παραμείνουν,να αφορούν υπεύθυνες δηλώσεις & πιστοποιήσεις τρίτων

Αναλυτικά τα όσα σημείωσε ο Κ. Χατζηδάκης

 

Μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι η Ελλάδα αλλάζει χαρακτήρισε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το νομοσχέδιο- πλαίσιο που παρουσιάστηκε σήμερα σε συνέντευξη Τύπου, παρουσία του πρωθυπουργού και αλλάζει άρδην τη διαδικασία αδειοδότησης του συνόλου των επιχειρήσεων της χώρας.

Οι τέσσερις μεγάλες τομές που προωθούνται μέσω του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

– Για την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης αρκεί η υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, ο οποίος αναλαμβάνει και την ευθύνη της ορθότητας όσων δηλώνει. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελούν μόνο τα ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

– Οι έλεγχοι των επιχειρήσεων δεν θα γίνονται στο στάδιο της έκδοσης άδειας λειτουργίας αλλά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

– Οι έλεγχοι θα διενεργούνται από πιστοποιημένους φορείς του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα και η κεντρική διοίκηση θα έχει την ευθύνη του ελέγχου των ελεγκτών.

– θα δημιουργηθεί ενιαίο ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων και θα γίνεται ηλεκτρονική διεκπεραίωση των αδειών.

«Θα έρθουν τα πάνω κάτω στις αδειοδοτήσεις όλων των επιχειρήσεων, σε όλες τις δραστηριότητες και θα δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον για επενδυτές» δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Κ. Χατζηδάκης ο οποίος παρουσίασε συγκριμένα παραδείγματα.

Με βάση όσα είπε ο υπουργός, σήμερα, για μια βιομηχανική δραστηριότητα υψηλής ή μέσης όχλησης απαιτείται να ολοκληρωθούν 21 διαφορετικά διαδικαστικά βήματα από τον επιχειρηματία. Με το νέο σύστημα καταργούνται τα 14 βήματα είτε λόγω ηλεκτρονικής διασύνδεσης των υπηρεσιών είτε λόγω κατάργησης από τον ίδιο το νόμο. Μόνο για τα επτά βήματα θα πρέπει να επιληφθεί, στο μέλλον, ο ίδιος ο επιχειρηματίας τα οποία σημειώνεται ότι θα εκτελεί και ηλεκτρονικά.

Εξάλλου, αποσαφηνίζονται οι όροι του παιχνιδιού, τα πρότυπα λειτουργίας και οι προδιαγραφές θα είναι οι «λέξεις κλειδιά» στο μέλλον για την αδειοδότηση, είπε ο υπουργός. Συνολικά μειώνονται τα βήματα των αδειοδοτήσεων κατά 60% ενώ αυστηροποιούνται οι ποινές. Τα πρόστιμα θα φτάνουν μέχρι 3 εκατ. ευρώ ή 15% του τζίρου ή προσωρινή ή ακόμη και οριστική διακοπή λειτουργίας. Παράλληλα προβλέπονται και ποινικές κυρώσεις.

«Ψηφιοποιούνται οι διαδικασίες αδειοδότησης, περιορίζοντας και τις υπόνοιες για διαφθορά, εναρμονίζεται το καθεστώς με τη διεθνή πρακτική και οι έλεγχοι γίνονται πιο ανεξάρτητοι, ενώ η Δικαιοσύνη απαλλάσσεται από σημαντικό χρόνο εργασίας» είπε ο υπουργός.

Για την ολοκλήρωση του συνόλου του θεσμικού πλαισίου θα απαιτηθούν μια σειρά από νομοθετήματα που θα προετοιμάσουν τα συναρμόδια υπουργεία.

Επίσης θα εκδοθούν προεδρικά διατάγματα που θα πρέπει να εγκριθούν από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καθώς και ένα πλήθος υπουργικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη όλο το πλαίσιο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου.

Σημειώνεται ότι τα θέματα της χωροθέτησης δεν καλύπτονται από το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Το θέμα της χωροταξίας και πολεοδομίας το χειρίζεται ως ανεξάρτητο νομοθέτημα το υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Για τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις θα υπάρξουν μεταβατικές περίοδοι και μεταβατικές ρυθμίσεις.