Από την Κρίση στην Ανάπτυξη: Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης

Ευρωπαίοι και Έλληνες ειδικοί θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες που δίνει το Πρόγραμμα σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες που διαπιστώνουν την εμφάνιση δυσκολιών

Την Τετάρτη 6 Ιουνίου 2018, στις 11.00 στο Ζάππειο Μέγαρο, παρουσιάζεται το Πρόγραμμα Early Warning Europe, για την εφαρμογή του οποίου στην Ελλάδα συνεργάζονται Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ.
Στην ειδική ημερίδα που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής, Ευρωπαίοι και Έλληνες ειδικοί θα παρουσιάσουν τις δυνατότητες που δίνει το Πρόγραμμα σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες που διαπιστώνουν την εμφάνιση δυσκολιών στη λειτουργία της επιχείρησης τους και τις άμεσες ενέργειες που μπορούν να κάνουν προκειμένου να τις κρατήσουν βιώσιμες.
Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα της Έγκαιρης Προειδοποίησης είναι δωρεάν, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται η πλήρης εχεμύθεια των στοιχείων για όσους λάβουν μέρος. Στόχος του Προγράμματος η υποστήριξη και διάσωση επιχειρήσεων, ο περιορισμός των «λουκέτων» στην αγορά και αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των συνθηκών που μπορούν να οδηγήσουν την ελληνική οικονομία από την κρίση στην ανάπτυξη.
Ακολουθεί το πρόγραμμα της εκδήλωσης: