Αποφάσεις της Διαιτησίας για εστίαση- μη κύρια τουριστικά καταλύματα

Υποχρέωση αναδρομικής προσαρμογής των αποδοχών

Εν όψει της συνάντησης των εργοδοτικών φορέων με την υπουργό Εργασίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, αλλά κι έχοντας ενεργοποιηθεί η διαδικασία της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων, ο ΟΜΕΔ εξέδωσε δύο αποφάσεις που αφορούν σε χιλιάδες εργαζόμενους. 

Κατ' αρχάς, η υπ' αριθ. ΠΕΝΤ.3/2018 Διαιτητική Απόφαση για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις οργανωμένες αλυσίδες εστίασης (ταχυφαγεία) με περίοδο ισχύος από 29.03.2017 έως 29.03.2018. Η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας απέρριψε όλους τους λόγους έφεσης που προέβαλε η εργοδοτική οργάνωση και επικύρωσε το περιεχόμενο της ΔΑ ΤΡΙΜ. 5/2018.

Όπως σημειώνει η Ομοσπονδία των εργαζομένων του κλάδου, οι εργοδότες έχουν αναδρομική υποχρέωση να αναπροσαρμόσουν τους όρους αμοιβής και εργασίας στον πλέον απορυθμισμένο επισιτιστικό τομέα, ενώ θα κληθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας να διαπιστώσουν το βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων.

Η δεύτερη (υπ' αριθ. ΤΡΙΜ.6/2018) Απόφαση αφορά στους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα) όλης της χώρας. Η Διαιτητική Απόφαση ορίζει αποδοχές με μικρή απόκλιση αυτών των Ξενοδοχοϋπαλλήλων παρά ταύτα διασφαλίζει όλους τους θεσμικούς όρους εργασίας, ρυθμίζοντας έτσι τις εργασιακές σχέσεις σε όλο τον Τουριστικό Τομέα.