Απόφαση 1ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ

Ανακοινώθηκε η απόφαση (ΥΠΑΝΕ 82/8/Α2/10.01.2020) ένταξης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).