Απόφαση 6ης τροποποίησης της απόφασης ένταξης στη δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ

Tροποποίηση της απόφασης (ΥΠΑΝΕ 7099/2072/Α3/27.11.2019) ένταξης έργων στη δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020):