Απόφαση ανάκλησης στη δράση «ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ» του ΕΠΑνΕΚ