tuv-iso-logo

Απολογισμός Δράσης της Αστικής Εταιρείας του ΕΕΑ «Προμηθέας»

Η εταιρεία μελετά ειδικότερα τα προβλήματα των επαγγελματιών και προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στα μέλη του ΕΕΑ

Η διοίκηση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας συνεχίζοντας την πρακτική της διαφάνειας και της ενημέρωσης των επαγγελματιών – μελών δημοσιεύει τον Διοικητικό Απολογισμό Δράση της θυγατρικής εταιρείας του ΕΕΑ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών» με τον διακριτική τίτλο «Προμηθέας». Η δράση παρουσιάστηκε στο  ΔΣ του ΕΕΑ μαζί με τον απολογισμό δράσης της διοίκησης του ΕΕΑ και της άλλης θυγατρικής εταιρείας «ΕΡΜΗΣ ΑΕ».

Για τη δράση της εταιρείας ο πρόεδρός της Γιάννης Ρεκλείτης δήλωσε στο www.eea.gr :

«Η εταιρεία ήταν σχεδόν αδρανής μέχρι και το 2011. Ενώ είχε ξεκινήσει με φιλόδοξα προγράμματα, στην πράξη αδράνησε με αποτέλεσμα να στερηθούν των υπηρεσιών της οι συνάδελφοι επαγγελματίες. Η νέα διοικούσα ανέλαβε το δύσκολο έργο να αναζωογονήσει την εταιρεία και κυρίως να διευρύνει την δράση της. Όπως βλέπετε και από τη συνοπτική ενημέρωση έχουμε εκτελέσει ήδη σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας για μέλη και μη του ΕΕΑ. Εκτός αυτών ανοιχτήκαμε σε προτάσεις συνεργασίας με πανεπιστημιακά Ιδρύματα έρευνας και τεχνολογίας. Συνεργαστήκαμε με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη διεξαγωγή μελέτης με θέμα «Μέτρηση στάσεων χρηστών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην Αττική» και προχωρήσαμε σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα». Παράλληλα ενημερώσαμε τα σωματεία επαγγελματιών για τη δυνατότητα που προσφέρουμε για εκπόνηση μελετών-ερευνών επί θεμάτων που τα ίδια θα ορίσουν. Πολλά άλλα θέματα μπήκαν σε διερεύνηση και προώθηση. Η εταιρεία θέλει να είναι ανταποδοτική προς τα μέλη του ΕΕΑ και θα είναι».

Στους γενικούς σκοπούς της εταιρείας «Προμηθέας» συμπεριλαμβάνονται κοινωφελείς, μελετητικοί, ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί και επιμορφωτικοί σκοποί, η δημιουργία ενός ταμείου κοινωνικής συνοχής για την γενικότερη αντιμετώπιση της φτώχειας και με προοπτική, μεταξύ των άλλων, την προστασία των μελών του Επιμελητηρίου σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, η επίτευξη των οποίων θα γίνει χωρίς την επιδίωξη και διανομή κέρδους.

Η εταιρεία μελετά ειδικότερα τα προβλήματα των επαγγελματιών και προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στα μέλη του ΕΕΑ.

 

Η Αστική Εταιρεία διοικείται από 7μελή Διοικούσα Επιτροπή με τριετή θητεία.

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ιωάννης Ρεκλείτης, Πρόεδρος

Νικόλαος Μπακάλης, Αντιπρόεδρος

Σαράντης Σερελέας, Μέλος

Δήμητρα Αλαμπάνου, Μέλος

Δημήτριος Βαρδακώστας, Μέλος

Αθανάσιος Πισιμίσης, Μέλος

Σταύρος Σαξιώνης, Μέλος

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012

(Συνοπτική περιγραφή)

 

 1. Το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια Τεχνικού Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας για μέλη και μη του ΕΕΑ.
 2. Συνδιοργάνωση με το ΕΕΑ δείπνου γνωριμίας με δημοσιογράφους στο εστιατόριο Αλάτσι.
 3. Υπ’αριθ. 22/21.03.2012 επιστολή ενημέρωσης-γνωστοποίησης για την δυνατότητα υλοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων Τεχνικού Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας στα Σωματεία.
 4. Υπ’ αριθ. 40/17.05.2012 επιστολή σε επισιτιστές συμβούλους του ΕΕΑ, για διερεύνηση δυνατότητας υποβολής συγκεκριμένων αιτημάτων για έρευνα και μελέτη, επί θεμάτων που απασχολούν το κλάδο των επισιτιστών σε αρμόδιους φορείς.
 5. Υπ’ αριθ. 44/24.05.2012 επιστολή διερεύνησης δυνατότητας υλοποίησης μελετών-ερευνών επί συγκεκριμένων θεμάτων στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Δ/νση Ερευνών.
 6. Υπ’ αριθ. 49/11.06.2012 επιστολή διερεύνησης δυνατότητας υλοποίησης μελετών-ερευνών επί συγκεκριμένων θεμάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ερευνητικό Ινστιτούτο, Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς.
 7. Υπ’ αριθ. 50/11.06.2012 επιστολή διερεύνησης δυνατότητας υλοποίησης μελετών-ερευνών επί συγκεκριμένων θεμάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.
 8. Υπ’ αριθ. 51/11.06.2012 επιστολή διερεύνησης δυνατότητας υλοποίησης μελετών-ερευνών επί συγκεκριμένων θεμάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Κέντρο Ερευνών.
 9. Υπ’ αριθ. 52/11.06.2012 επιστολή διερεύνησης δυνατότητας υλοποίησης μελέτης-έρευνας με θέμα «Κοστολόγηση μιας ώρας μαθήματος οδήγησης από σχολή οδηγών», στο Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας, Γραφείο Πληροφοριών.
 10. Υπ’ αριθ. 73/24.07.2012 επιστολή διερεύνησης δυνατότητας υλοποίησης μελέτης με θέμα «Μέτρηση στάσεων χρηστών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην Αττική», στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Ερευνητικό Ινστιτούτο, Μονάδα Ερευνών Κοινής Γνώμης και Αγοράς.
 11. Υπ’ αριθ. 74/24.07.2012 επιστολή διερεύνησης δυνατότητας υλοποίησης μελέτης με θέμα «Μέτρηση στάσεων χρηστών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην Αττική», στην εταιρεία Public Issue.
 12. Υπ’ αριθ. 75/24.07.2012 επιστολή διερεύνησης δυνατότητας υλοποίησης μελέτης με θέμα «Μέτρηση στάσεων χρηστών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην Αττική», στην εταιρεία VPRC.
 13. Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για τη διεξαγωγή μελέτης με θέμα «Μέτρηση στάσεων χρηστών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην Αττική».

14. Υπ’ αριθ. 78/25.07.2013 εισήγηση στη Δ.Ε. της Αστικής Εταιρείας με θέμα «Συμμετοχή της Αστικής Εταιρείας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαγγελματιών» και με διακριτικό τίτλο «Προμηθέας» στη Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικρο-επιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα» στο πλαίσιο της Δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»  του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 βάσει της Πρόσκλησης  της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.

 1. Υπ’ αριθ. 84/03.08.2012 υποβολή πρότασης για συμμετοχή ως συντονιστής εταίρος στην υπό σύσταση Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ», με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Ενίσχυση της απασχόλησης και βιώσιμη μικροεπιχειρηματικότητα μέσω καινοτόμων δραστηριοτήτων πράσινης οικονομίας στην Αθήνα» στο πλαίσιο της Δράσης 7: «ΤΟΠΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».
 2. Υπ’ αριθ. 101/20.09.2012 εισήγηση στη Δ.Ε. της Αστικής Εταιρείας με θέμα «Απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β΄ και Γ΄.».
 3. Υπ’ αριθ. 105/27.09.2012 μελέτη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με θέμα «Μέτρηση στάσεων χρηστών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών στην Αττική».
 4. Υπ’ αριθ. 108/03.10.2012 επιστολή ενημέρωσης δυνατότητας διερεύνησης εκπόνησης μελετών-ερευνών προς τα Σωματεία επί θεμάτων που τα ίδια θα ορίσουν.
 5. Συνεργασία με τον ανάδοχο για την απόκτηση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Β΄ και Γ΄.
 6. Υπ’ αριθ. 133/14.11.2012 επιστολή ενημέρωσης πραγματοποιηθέντων ερευνών μελετών με θέματα το Παραεμπόριο και την απογκετοποίηση του κέντρου της Αθήνας, σε αρμόδιους φορείς.
 7. Συμμετοχή της Αστικής Εταιρείας στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Εμπορικού Συλλόγου Γλυφάδας.
 8. Διενέργεια διαγωνισμού για το έργο ««Μελέτη επισκευής, ανακαίνισης και αλλαγής εσωτερικής διαρρύθμισης ισόγειου καταστήματος σε χώρο γραφείων», που αφορά το Υποκατάστημα του Επιμελητηρίου στη Γλυφάδα.
 9. Η Αστική εταιρεία ανέλαβε την κάλυψη της δαπάνης του έργου «Μελέτη επισκευής, ανακαίνισης και αλλαγής εσωτερικής διαρρύθμισης ισόγειου καταστήματος σε χώρο γραφείων», που αφορά τις εργασίες του Υποκαταστήματος του ΕΕΑ στη Γλυφάδα, οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 2013.
 10. Συνεργασία με τον ανάδοχο για την κατασκευή της ιστοσελίδας http://www.promitheas-eea.gr