Αρνητικές οι επιπτώσεις της αύξησης των διεθνών τιμών πετρελαίου

Τα Καθαρά Κέρδη στο Α' Τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €74 εκατ., έναντι €124 εκατ. το Α' Τρίμηνο 2017

Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα, σύμφωνα με ΔΠΧΠ, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του Α' Τριμήνου να ανέρχονται στα €149 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €62 εκατ., σημειώνοντας μείωση σε σχέση με το Α' Τρίμηνο 2017.

 

Η υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης καθώς και η σημαντική ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου σε σχέση με το Α' Τρίμηνο 2017, ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων. Σε αυτό το περιβάλλον, τα διυλιστήρια του Ομίλου σημείωσαν ιστορικό υψηλό βαθμό απασχόλησης, με αποτέλεσμα την αύξηση παραγωγής και πωλήσεων, στα 3,9 εκατ. ΜΤ (+2%) και 4,1 εκατ. (+3%) αντίστοιχα και την επίτευξη ρεκόρ εξαγωγών στα 2,5 εκατ. ΜΤ, ξεπερνώντας το 60% των συνολικών πωλήσεων. Οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις των διυλιστηρίων και η αριστοποίηση του μίγματος αργών, διατήρησαν την υψηλότερη απόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων και το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ σε υψηλά επίπεδα.

 

Τα Καθαρά Κέρδη στο Α' Τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα €74 εκατ., έναντι €124 εκατ. το Α' Τρίμηνο 2017, με την αύξηση των διεθνών τιμών αργού στο Α' Τρίμηνο 2018, να έχει θετική επίπτωση στην αποτίμηση αποθεμάτων, ύψους €19 εκατ.

 

Άνοδος διεθνών τιμών αργού στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, ισχυροποίηση ευρώ

 

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την εφαρμογή της απόφασης των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ για έλεγχο της παραγωγής αργού, οδήγησαν τις διεθνείς τιμές στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014 με αποτέλεσμα στο Α' τρίμηνο 2018 να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα $67/bbl (βαρέλι), σημαντικά αυξημένες (+22%) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ($55/bbl).

 

Η νομισματική πολιτική σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ και οι μακροοικονομικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο, με την ισοτιμία να κυμαίνεται στα 1,23 κατά μέσο όρο, υψηλότερη κατά 16% σε σχέση με πέρυσι.

 

Η σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών αργού, επηρέασε αρνητικά τα διεθνή περιθώρια στη Μεσόγειο, με εξαίρεση αυτά που αφορούν διυλιστήρια με αυξημένη παραγωγή diesel όπως είναι η Ελευσίνα. Κατά συνέπεια, τα περιθώρια τύπου FCC διαμορφώθηκαν στα $4,8/bbl (-19%), ενώ ενισχύθηκαν τα περιθώρια Hydrocracking στα $5,3/bbl (+5%).

 

Αύξηση ζήτησης καυσίμων κίνησης

 

Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης στην εσωτερική αγορά κατέγραφε συνολικά αύξηση της τάξης του 4%. Ωστόσο, η μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών, οδήγησε σε πτώση τη συνολική ζήτηση κατά 6% στο Α" τρίμηνο του 2018, με το συνολικό όγκο κατανάλωσης να διαμορφώνεται στα 1,7 εκατ. τόνους. Η αδασμολόγητη αγορά σημείωσε επίσης μείωση κατά 5%.

 

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

 

€ εκατ.

Α' Τρίμηνο 2017 Α' Τρίμηνο 2018

Κύρια Αποτελέσματα Χρήσης

 

 

 

Όγκοι πωλήσεων Διύλισης (χιλ. ΜΤ)

3.977

4.102

+3%

Πωλήσεις

2.066

2.168

+5%

EBITDA

226

166

-26%

Συγκρίσιμα ΕΒΠΌΑ1

229

149

-35%

Καθαρά Κέρδη

124

74

-40%

Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη1

126

62

-51%

Κύρια Στοιχεία Ισολογισμού

 

 

 

Απασχολούμενα Κεφάλαια

4.039

4.419

+9%

Καθαρός Δανεισμός

1.783

1.973

+11%

Δανειακή Μόχλευση

44%

45%

Σημείωση 7; Αναπροσαρμοσμένα για τις επιπτώσεις από την αποτίμηση των αποθεμάτων καθώς και μη λειτουργικών κερδών/εξόδων

 

 

ΑΣΒ