Άρθρο. Ακίνητη περιουσία και οικονομικές επιβαρύνσεις

Της Ειρήνης Τσεσμελή, λογίστριας, οικονομικής συμβούλου


ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ- ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ -ΕΝΦΙΑ – ΔΗΜΟΣ- ΔΕΗ- ΑΑΔΕ- ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΑΣ

Γενικά σας ενημερώνουμε ότι συνεχίζει η ανάρτηση δασικών χαρτών ενώ σύμφωνα  με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν το Σάββατο 17.10.2020 από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, περίπου 100.000 ιδιοκτήτες έχουν ελέγξει online την ιδιοκτησία τους, ενώ το 80% των αιτήσεων διόρθωσης έχουν υποβληθεί ψηφιακά.  Παρά τη χαμηλή συμμετοχή των ιδιοκτητών, δεν προγραμματίζεται παράταση στην ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων του δήμου Αθηναίων. Ωστόσο τόσο οι αρχικές δηλώσεις όσο και αιτήσεις διόρθωσης προδήλου σφάλματος θα παραλαμβάνονται  εκπρόθεσμες μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

Πρακτικά εκπρόθεσμες δηλώσεις μπορούν να υποβάλλονται σε μια περιοχή μέχρι να ξεκινήσει εκεί η κανονική λειτουργία του κτηματολογίου. Όπως έχει ανακοινωθεί σχεδιάζεται να καθιερωθούν πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις, αλλά αυτό δεν προβλέπεται να γίνει εντός του έτους. Τα κόστη από τακτοποίηση και ενστάσεις για αναρτήσεις δασικών χαρτών

-Οι  ενστάσεις/αντιρρήσεις για τις αναρτήσεις των δασικών χαρτών ξεκινούν με επιβάρυνση από 35 ευρώ έως και 3.600 ευρώ ανάλογα με την έκταση του εκάστου ακινήτου.

Συνολικά από τις  μετατροπές τακτοποίησης αυθαιρέτων οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να καταβάλουν όποιες οικονομικές διαφορές ανέκυψαν και αφορούν τις υποχρεώσεις από τέλη και φόρους κλπ του τακτοποιημένου ακινήτου αναδρομικά. Πιο αναλυτικά εκτός από το  κόστος τακτοποίησης από μηχανικούς, πολεοδομία, τοπογράφους, συμβολαιογράφους, κλπ ανακύπτουν και οι κάτωθι υποχρεώσεις από τακτοποίηση του ακινήτου:

-Για όσους έχουν προβεί σε τακτοποιήσεις αυθαιρέτων καλούνται να εξοφλήσουν τα ποσά που έχουν καταλογιστεί από διαφορές τετραγωνικών για τα Τέλη Ακίνητης Περιουσίας που έχουν προκύψει από το έτος αλλαγής έως και σήμερα στην Δημοτική Περιφέρεια που ανήκει το ακίνητο.

-Σε δεύτερη φάση τακτοποιούνται τα τετραγωνικά από την ΔΕΗ και εάν προκύπτει η αναγκαιότητα τοποθέτησης νέου μετρητή ενημερώνεστε από την ΔΕΗ. Σε κάθε περίπτωση αναδρομικά και στην ΔΕΗ υπολογίζονται τυχόν χρεώσεις όπως τέλος ρευματοδότησης,  τέλη ενέργειας ,τέλη ερτ κλπ χρεώσεις.

-Όσον αφορά στην Περιουσιακή Κατάσταση Ε9 και κατ΄ επέκταση  στον ΕΝΦΙΑ οι δηλώσεις με τα νέα τετραγωνικά θα υπολογιστούν αναδρομικά αυξάνοντας τον ΕΝΦΙΑ.Η δήλωση της διαφοράς των νέων τετραγωνικών από τακτοποίηση αφορά όλα τα έτη από το 2014-2021.

-Στο κτηματολόγιο θα πρέπει επίσης να γίνουν όλες οι μεταβολές ηλεκτρονικά ενώ θα υπολογιστούν οι επιπλέον χρεώσεις πλέον το πάγιο τέλος της καταχώρησης αίτησης ανά δικαιοπραξία καθώς και τα πρόστιμα όπου προβλέπεται.

-Υπάρχει περίπτωση  να αναζητηθούν τα οικοδομικά ένσημα δηλαδή τις εργοδοτικές εισφορές ΕΦΚΑ και οι ιδιοκτήτες θα επιβαρυνθούν με το κόστος και το πρόστιμο αυτών.

-Ελπίζουμε να μην χρειαστεί να γίνουν σχετικές τροποποιήσεις στα δηλωθέντα διότι αυτό συνεπάγεται στην αύξηση των τεκμαρτών εισοδημάτων,  την επιπλέον επιβάρυνση στον φόρο αλληλεγγύης, του τέλους χαρτοσήμου καθώς και κόστος εκπρόθεσμης δήλωσης. Αυτό έρχεται σε συνδυασμό με την αύξηση των τιμών ζώνης και την εξίσωση της εμπορικής αξίας με την αντικειμενική αξία.

Σε κάθε περίπτωση όλα βρίσκονται υπό συζήτηση αφού οι εισηγήσεις των εκτιμητών προβλέπουν υπέρογκες αυξήσεις στις τιμές ζώνης που θα διαμορφώσουν τις νέες αντικειμενικές αξίες και κατ επέκταση τον ΕΝΦΙΑ. Έτσι  αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ  με εκπτώσεις που θα λειτουργήσουν μειωτικά ώστε να παραμείνει σταθερός ο ΕΝΦΙΑ.  Οι εκπτώσεις θα κυμανθούν σε επιπλέον αύξηση περίπου 20%, ενώ σε περιοχές που θα υπάρξουν μεγάλες ανατιμήσεις οι εκπτώσεις θα ξεπεράσουν το 30% , ώστε να απορροφηθεί η αύξηση του φόρου. Τα κρατικά έσοδα θα προκύψουν από τα αδήλωτα έως τώρα ακίνητα, τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων, καθώς και τις νέες τιμές ζώνης για ακίνητα που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου και εκτός ΑΠΑΑ. Επίσης θα αλλάξει ο φόρος μεταβίβασης που έχει μεγάλη διαφορά με τον φόρο κατοχής, καθώς θα συνεκτιμηθεί και ο  υπολογισμός της παλαιότητας των ακινήτων.

Όπως όλοι όμως αντιλαμβανόμαστε οι ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ είναι εκπτώσεις δηλαδή είναι προσωρινού χαρακτήρα!!! Τι θα γίνει μόλις οι εκπτώσεις σταματήσουν; Θα είναι εφικτό να διατηρήσει ο κάθε ιδιοκτήτης το ακίνητο που έχει ή θα πρέπει να πουλήσει το ακίνητο για να ξεπληρώσει τον ΕΝΦΙΑ; Ο Υπουργός Οικονομικών και το οικονομικό επιτελείο θα πρέπει να συμπεριλάβει δικλείδα ασφαλείας για την διασφάλισης της εκπτωτικής πολιτικής με μόνιμου χαρακτήρα πολιτική υπολογισμού του φόρου των αξιών των ακινήτων, σύμφωνα με την αρχή της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης, την  αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και της δυσπραγίας που συμπληρώθηκε με το πλήγμα της Πανδημίας.


Ειρήνη Τσεσμελή

Φοροτεχνικός Σύμβουλος- Λογίστρια

Email:[email protected]