Άρθρο. Αποκατάσταση δικαιοσύνης με διαγραφή οφειλών για ανασφάλιστους

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας Οικονομικής Συμβούλου
 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο που αφορά Μεταρρυθμίσεις  στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας  που έχει κατατεθεί στη Βουλή  προς ψήφιση, μεταξύ των άλλων ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ  Αρ.73 μια διάταξη που αποκαθιστά την μία αδικία σε περίπου 2,5 εκατ. ανασφάλιστων συμπολιτών μας.

Από το 2010 και μετά, η οικονομική κρίση που ανέκυψε στην Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια παροχής  ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης λόγω αδυναμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους. Αυτό προκάλεσε  ένα μαζικό κύμα στέρησης του δικαιώματος των συνανθρώπων μας από το δημοκρατικό και κοινωνικό αγαθό της προστασίας της υγείας. Βάση του ν. 4368/2016(Α21) αρ.33 επιτεύχθηκε  και κατοχυρώθηκε  το δικαίωμα δωρεάν πρόσβασης  στο δημόσιο σύστημα υγείας, ακόμα και εάν υπήρχαν ασφαλιστικές εκκρεμότητες.

Όπως  είναι ευρέως γνωστό, η πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη  με την ασφαλιστική ικανότητα του ασθενούς.

Αποτέλεσμα, χιλιάδες ανασφάλιστοι πολίτες επιβαρύνθηκαν με χρέη χιλιάδων ευρώ που προέρχονταν  από νοσηλεία τους  σε δημόσια νοσοκομεία. Τα χρέη πολλών εξ αυτών βεβαιώθηκαν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ  δεδομένης της αδυναμίας αποπληρωμής των εξόδων από νοσήλια και λοιπές παροχές αποκατάστασης της υγείας τους.

Προς ολοκλήρωση της πρόσβασης στη δημόσια υγεία ως απολαυει κοινωνικού αγαθού όσοι επιβαρύνθηκαν νοσήλια και έξοδα σε δημόσιες δομές υγείας που βεβαιώθηκαν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ  ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ  ΜΕΤΑ ΤΟΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ  πριν την ψήφιση του ν.4368/2016. Οι διαδικασίες διαγραφής  θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 16/1989 αρ98 & 99.

Δηλαδή, θα εκδοθούν ατομικά φύλλα έκπτωσης κατά περίπτωση από τα Τμήματα της Δ.Ο.Υ. ή το Γραφείο Επιστροφών – Διαγραφών ή από τις Αρχές που έχουν εκδώσει τον τίτλο είσπραξης, με το οποίο βεβαιώθηκε το σχετικό ποσό ή από το Κέντρο Πληροφορικής.

Η έκπτωση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων αρχικής δήλωσης γίνεται με συγκεντρωτική ή ατομικά Α.Φ.Ε.Κ. και τυχόν επιστροφή των σχετικών ποσών με επιταγές του Ν.277/1976 και σύμφωνα με όσα ισχύουν. Επιτρέπεται μετά από έγκριση της αρμόδιας διεύθυνσης των Δ.Ο.Υ., η έκπτωση εσόδων, που έχουν βεβαιωθεί σε βάρος μεγάλου αριθμού οφειλετών με ένα Α.Φ.Ε.Κ., ανεξάρτητα αν προκύπτει από την εκκαθάριση αυτού διαγραφή ή επιστροφή ή αμφότερα.

Στην περίπτωση αυτή το Α.Φ.Ε.Κ. θα συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση οφειλετών σε τρία αντίτυπα, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, τα οποία απαιτούνται για την εκκαθάριση του Α.Φ.Ε.Κ….  είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ΑΚΟΜΑ δεν έχει μετατραπεί σε ΦΕΚ. Με την ψήφισή του μέχρι και τον Αύγουστο οι Δ.Ο.Υ δεν θα είναι ενήμερες. ΜΗΝ μπείτε  στον κόπο να ρωτήσετε  δεν θα γνωρίζουν τίποτα μέχρι κοινοποίησης του εν λόγω νόμου και εννοείται κατόπιν δημοσίευσής του σε ΦΕΚ, θα τους κοινοποιηθεί.

  Θα ενημερωθείτε εκ νέου με άρθρο μου μέσα από την σελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσετε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη….   


ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ – ΟΙΚ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Email:[email protected]

Web: www.taxgservices.gr