Άρθρο. Ασφαλιστικοί φορείς σε σύγχυση για συντάξεις από χηρεία και συντάξεις γήρατος, αλλά και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Της Ειρήνης Τσεσμελή, Λογίστριας, Οικονομικής Συμβούλου


Ένα μεγάλο ανακάτεμα  επικρατεί τόσο ως αποκύημα της πανδημίας, την ψηφιοποίηση του δημοσίου, καθώς και από τις συγχωνεύσεις ασφαλιστικών φορέων και Δ.Ο.Υ.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον Ν.4727/2020 Ψηφιακής Διακυβέρνησης  είναι κατ ουσία η Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024  καθώς και οι  Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες με Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972). Σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής ένωσης στο σύνολο του Δημοσίου επιβάλλεται να αλλάξει ο τρόπος όλων των διαδικασιών με ηλεκτρονική πλέον εφαρμογή σε όλο το εύρος. Έτσι έχουμε σε φορολογικό, τραπεζικό, επενδυτικό, ασφαλιστικό κλπ  συστήματα, να έρχονται από τον Φεβρουάριο του 2020 να υλοποιήσουν το έργο ψηφιακής διακυβέρνησης.

Στις Δ.Ο.Υ εκτός των συγχωνεύσεων με άλλα καταστήματα προσπαθούν να προσαρμοστούν και να χειριστούν νέες εφαρμογές, ενώ το σύστημα του TAXIS όσον αφορά στις καταβολές οφειλών και των παρατάσεων δεν ενημερώνεται επαρκώς με αποτέλεσμα τα χρήματα του κάθε φορολογούμενου να βρίσκονται στον αέρα, ή διπλοχρεώνονται. Για τον λόγο αυτό κρατάτε τις αποδείξεις καταβολών και να παρακολουθείτε την προσωποποιημένη πληροφόρηση διότι μετά θα ισχύει το εξής:ότι δεν φαίνεται στο σύστημα απλά δεν υπάρχει.

Με τις πλατφόρμες της επιστρεπτέας προκαταβολής και των αποζημιώσεων κανείς δεν γνωρίζει τους λόγους που οι επιχειρήσεις σταματούν να λαμβάνουν το βοήθημα ή δεν το έλαβαν καθόλου ενώ είναι πληττόμενοι ΚΑΔ και πληρούν τις προϋποθέσεις.

Στον ΕΦΚΑ για τους μη μισθωτούς εάν δεν έχει καταβληθεί εμπρόθεσμα η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών με έκπτωση, δηλ εντός του χρονικού περιθωρίου που αναγράφεται στις ταυτότητες ασφαλιστικών εισφορών, οφείλουν το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του μήνα και καλούνται να καταβάλουν τη διαφορά για να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα.

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους είναι εκτός ελέγχου αφού οι υπάλληλοι είναι ελάχιστοι μπροστά στον όγκο που πρέπει να διαχειριστούν. Συντάξεις χηρείας από το 2017 δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμη, παρόλο που έχουν κατατεθεί αιτήματα επίσπευσης και οι φάκελοι είναι πλήρης δικαιολογητικών. Για παράδειγμα από τον Φεβρουάριο σύνταξη από χηρεία του 2017 με 2ο αίτημα επίσπευσης δεν έχει χρεωθεί σε κανέναν υπάλληλο. Άνω των 200.000 συντάξεων είναι σε αναμονή. Ο ΕΦΚΑ προσπαθεί να λειτουργήσει στο θέμα των συντάξεων οι υπάλληλοι υπερβαίνουν τον εαυτό τους αλλά ο όγκος είναι μη διαχειρίσιμος.

Η ψηφιοποίηση όλων των συστημάτων του Δημοσίου από μηδενική βάση προκειμένου να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διατάξεις έχει επιφέρει πλήθος προβλημάτων και μεγάλες καθυστερήσεις ως προς την εύρυθμη λειτουργία του δημοσίου που αντικατοπτρίζεται στην ταλαιπωρία των πολιτών.

Σύμφωνα με τις  νέες τροποποιήσεις του Ν.4670/2020 και παράλληλα με τις συγχωνεύσεις και τις μετατάξεις προσωπικού, τροποποιήθηκαν και οι τρόποι συνταξιοδότησης. Μέσα σε όλο αυτό το κομφούζιο έχουν καθυστερήσει οι συντάξεις, η καταβολή των ποσών που αφορούν έξοδα κηδείας, οι αναπηρικές συντάξεις που λόγο της τροποποίησης των ποσοστών κόβονται ή περικόπτονται.

Ένας ακόμη λόγος καθυστερήσεων είναι ότι τα προγράμματα των ασφαλιστικών ταμείων τρέχουν τις αναδρομικές συντάξεις με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι υπάλληλοι να χειριστούν άλλες περιπτώσεις. Παρόλα αυτά πολλές και πολλοί είναι οι δικαιούχοι από σύνταξη χηρείας που ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους την διαφορά από ο 50% στα 70% όπως ο νόμος  ορίζει από τον Μάιο του 2019, λόγω έλλειψης λογισμικού. Όπως ο Υπουργός κ.Βρούτσης ανακοίνωσε σήμερα  09.10.2020 θα αρχίσουν να καταβάλονται εντός της ημέρας και στο εξής.

Οι συντάξεις που αφορούν άγαμες θυγατέρες σύμφωνα με την αρχή της ισότητας των δύο φύλλων και διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης  δεν πρόκειται ούτε να επανέλθει ούτε να βγει νέα διάταξη.

Στόχος του Υπουργείου Εργασίας  είναι να δημιουργηθεί μια ενιαία και κοινή βάση που θα καλύπτει η νομοθεσία  των  τριών ή τεσσάρων περιπτώσεων που θα πρέπει να πληρούνται κατά τμήμα και στο σύνολο των προϋποθέσεων ανά περίπτωση, ώστε να γνωρίζει ο ενδιαφερόμενος εάν πληρεί τις προϋποθέσεις  για την υποβολή αιτήματος προς συνταξιοδότηση. Έτσι θα πάψει η πολυνομία και η πολυνομοθεσία και θα κινηθούν  σύμφωνα με το πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διατάξεων που εντός βασική προϋπόθεση είναι η αρχή της ισότητας των δύο φύλων.

Ελπίζουμε σύντομα να τελειώσει η ταλαιπωρία όλων μας ….


ΤΣΕΣΜΕΛΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ –ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ

Email:[email protected]

Web: https://taxgservices.business.site