tuv-iso-logo

Άρθρο. Οι ασφυκτικές προθεσμίες και τα προβλήματα που δεν επιλύονται…

Του Παναγιώτη Παντελή – Φοροτεχνικού, Οικονομικού Επόπτη Ε.Ε.Α., σε συνεργασία με τον Παναγιώτη Τσουκαλά-Τζίκα – Φοροτεχνικό.


Η πίεση που υπάρχει στα λογιστικά γραφεία τις τελευταίες ημέρες του χρόνου πάντα είναι μεγάλη, αφού αρκετές φορολογικές και λογιστικές υποχρεώσεις των απλών φορολογουμένων και των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν διεκπεραιωθεί πριν την εκπνοή του έτους.

Αναφορικά με το άρθρο της προηγούμενης εβδομάδας, ύστερα και από την ψήφιση του Νομοσχεδίου, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης Πόθεν Έσχες για τους υπόχρεους υποβολής του φορολογικού έτους 2020 ορίστηκε τελικά για την 16η Φεβρουαρίου 2022 και όχι για την 31η Ιανουαρίου που είχε αρχικά αναφερθεί.

Εκτός αυτού, όπως όλα δείχνουν, θα δοθεί και μια μικρή παράταση για την αναπροσαρμογή των τιμών στις αντικειμενικές αξίες για τις μεταβάσεις που αφορούν το 2021. Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες, αναφέρεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία, δωρεά ή γονική παροχή και μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων αντικειμενικών αξιών, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022, με βάση τις αντικειμενικές αξίες και τους συντελεστές που ισχύουν κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021. Βασική προϋπόθεση όμως είναι οι οικείες δηλώσεις και ο σχετικός φάκελος να έχουν υποβληθεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2021, δηλαδή να έχει ληφθεί το «μαγικό» πρωτόκολλο. Το πρόβλημα το είχαμε τονίσει και στον επίλογο του άρθρου «Μια διαφορετική ματιά στις (ουκ ολίγες) υποχρεώσεις του Δεκέμβρη» και ως φαίνεται πάμε σε μια μέση λύση, κυρίως για να απεμπλακούν όσο μπορούν οι υπηρεσίες από αυτήν την κατάσταση. Εάν ο χρόνος είναι επαρκής, θα φανεί στο επόμενο διάστημα, θεωρούμε όμως ότι θα έπρεπε να δοθεί λίγο περισσότερος χρόνος προς όλους.

Επιπλέον, όπως όλα δείχνουν, μια μικρή ανάσα έως τις 17 Ιανουαρίου θα πάρει η φορολογική αρχή για την εξέταση των αιτήσεων, καθώς και την έκδοση σχετικών αποφάσεων υπαγωγής στο άρθρο 5γ του Ν.4172/2013των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού που επαναπατρίστηκαν το 2020 ή το 2021. Αυτονόητο είναι ότι θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει η εγκύκλιος Α.1087/2021. Πρόσφατα για το συγκεκριμένο ζήτημα εκδόθηκε η διευκρινιστική εγκύκλιος Ε.2224/2021, η οποία ήταν απαραίτητο να εκδοθεί, αφού δίνονται αρκετές διευκρινήσεις μέσω αυτής.

Το δεδομένο ότι όσοι αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή από επιχειρηματική δραστηριότητα εγκριθούν, απαλλάσσονται από φόρο και εισφορά αλληλεγγύης κατά 50% το γνωρίζαμε εδώ και καιρό, όμως είχαμε αρκετές απορίες για αρκετά ζητήματα επί του θέματος, όπως, για παράδειγμα, τι θα γίνει με την παρακράτηση φόρου σε όσους έχουν εγκριθεί. Βάσει της νεότερης εγκυκλίου λοιπόν, ο φορολογούμενος του οποίου εγκρίθηκε η αίτηση, οφείλει να ενημερώσει το λογιστήριο της επιχείρησης που εργάζεται προσκομίζοντας αντίγραφο της απόφασης. Το λογιστήριο θα πρέπει να αντιμετωπίζει το 50% του εισοδήματος ως αφορολόγητο εισόδημα και να διενεργεί παρακράτηση στο υπόλοιπο 50% βάσει της κλίμακας του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013. Βέβαια, για το 2021 η παρακράτηση έχει ήδη υπολογιστεί και αποδοθεί από τις επιχειρήσεις, χωρίς να γνωρίζουν το νέο δεδομένο. Το ποσό της παραπάνω παρακράτησης, η οποία προφανώς και δεν θα είναι μικρή, θα επιστραφεί στην εκκαθάριση της δήλωσης, με τις γνωστές διαδικασίες.

Όσον αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, η πατροπαράδοτη και σχεδόν δεδομένη παράταση στην πληρωμή δεν δόθηκε ακόμα, όμως αντί αυτού στο ίδιο πολυνομοσχέδιο δίνεται παράταση και για το έτος 2022 στην καταβολή μειωμένων τελών κυκλοφορίας για τους κατόχους τουριστικών λεωφορείων.

Από την άλλη, στο προηγούμενο άρθρο μας «Μια διαφορετική ματιά στις (ουκ ολίγες) υποχρεώσεις του Δεκέμβρη» αναφερθήκαμε σε αρκετές υποχρεώσεις, καθώς και στα προβλήματά τους, τα οποία όμως όχι μόνο παραμένουν, αλλά σε μερικές περιπτώσεις η επίλυσή τους είναι μαραθώνια. Στον κατάλογο των δύστροπων φορέων στους οποίους μια ομάδα φορολογουμένων θα πρέπει ρυθμίσει πλέον, έρχεται να προστεθεί άλλος ένας, αυτός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ…

Πριν λίγο καιρό εκδόθηκε η απόφαση Αριθμ. Β2β/οικ.72308/22-11-2021 στην οποία αναφέρεται ότι όλοι οι πάροχοι που είναι συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και έχουν οφειλές θα πρέπει να προβούν σε ρύθμισή τους. Η ρύθμιση θα γίνεται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή με σχετική αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση (ΠΕ.ΔΙ) στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει ο πάροχος.

Αξίζει να αναφερθούμε σε κάποια βασικά ζητήματα επί του θέματος:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ:

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2021.

ΕΝΤΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ:

Οι ανείσπρακτες οφειλές των παρόχων/προμηθευτών υπηρεσιών υγείας για το έτος 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΒΟΛΗ:

Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων στις οποίες θα μπορούν να εντάξουν τις οφειλές τους είναι 120 με ελάχιστο ποσό δόσης τα 50€.

Η καταβολή των δόσεων:

α. Συμψηφίζεται εις ολόκληρον με οφειλές του ΕΟΠΥΥ, σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι συμβεβλημένος πάροχος με τον ΕΟΠΥΥ.

β. Καταβάλλεται εις ολόκληρον σε μια δόση, εντός 30 ημερολογιακών ημερών σε περίπτωση που ο υπόχρεος είναι μη συμβεβλημένος πάροχος /προμηθευτής με τον ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της ανωτέρω προθεσμίας, το ποσό αναζητείται μέσω ΚΕΔΕ.

Σε περίπτωση που υφίσταται ποσό οφειλής του παρόχου προς τον Οργανισμό σε αναστολή είσπραξης (με δικαστική απόφαση) κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το ποσό αυτό δεν εντάσσεται στη ρύθμιση. Με την ολοκλήρωση των ένδικων μέσων, λόγω των οποίων προήλθε και η αναστολή είσπραξης, το ποσό οφειλής που θα προκύψει εντάσσεται στην παρούσα ρύθμιση με καταληκτική ημερομηνία είσπραξης της τελευταίας μηνιαίας δόσης την 31/1/2031.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες από τη γνωστοποίηση του ύψους της υπολειπόμενης οφειλής, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος e-dapy του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου επόμενου μηνός.

Οι οφειλές που εντάσσονται στο παρόν πρόγραμμα απαλλάσσονται από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, ωστόσο, σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μιας εκ των δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η ρύθμιση παύει αυτόματα να έχει ισχύ.

Με βάση όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία της απόφασης, θα καταλάβαινε κάποιος, και ειδικά αυτός που είναι εκτός του χώρου, ότι όλα βαίνουν καλώς… Προφανώς και δεν είναι έτσι τα πράγματα, αφού πολλά μάλλον γίνονται με διαδικασία αυτόματου πιλότου και η ενημέρωση γίνεται ετεροχρονισμένα στον οφειλέτη, εάν κρίνουμε από το προηγούμενο διάστημα τακτοποίησης υφιστάμενων οφειλών clawback – rebate περιόδου 2013-2019 όπου η γνωστοποίηση κοινοποιείται στις 11/01/2021, ενώ και για αυτήν είχε βγει ανακοίνωση για ρύθμιση έως 120 δόσεις έως 30/11/2020 και το σύστημα δεν είχε ανοίξει…

Η όλη διαδικασία μόνο σύγχυση προκαλεί στους άμεσα εμπλεκόμενους, παρά διευκόλυνση για τακτοποίηση των υποχρεώσεων τους…

Πηγή: www.e-forologia.gr