tuv-iso-logo

Άρθρο. Πιο ευνοϊκή η ρύθμιση των 100 δόσεων – παραδείγματα.

Δείτε τη ρύθμιση με Παραδείγματα

Γράφει, ο Γιώργος Χριστόπουλος
φοροτεχνικός,

Γενικός Γραμματέας ΕΦΕΕΑ.

 

Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α 35, στις 27 Μαρτίου 2015 η κυβέρνηση τροποποιεί το άρθρο του νόμου 4321/2015 σχετικά με την ρύθμιση των 100 δόσεων.

 

Με την τροποποίηση του νόμου με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η διάταξη αλλάζει ριζικά:  

Ωστόσο ο κλάδος των Λ/Φ και η νομική κοινότητα ερωτά: Ανοίγει έτσι ο δρόμος στο απαγορευτικό  σήμερα καθεστώς, όπου με τη διοικητική επίλυση  δεν μειώνεται  η βασική οφειλή του φορολογούμενου, που την διπλασιάζει και τριπλασιάζει ! η επιβολή αμφίβολης νομιμότητας «τοκογλυφικών» τόκων (δηλαδή προσαυξήσεων έως 120% και παλιότερα έως 300%) και τούτο λόγω της αδυναμίας της διοίκησης να πράξει εγκαίρως το ελεγκτικό της έργο??

 

Η σχετική τροποποίηση έχει ως εξής :

 

Προϊσχύουσα μορφή παραγράφου

Ισχύουσα μορφή παραγράφου

1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:
….

1. Βεβαιωμένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθμίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Μαρτίου 2015 και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης μέχρι την ημερομηνία αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση, με απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του Ν. 2523/1997 , πρόστιμα εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του Ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) που έχουν συμβεβαιωθεί με την κύρια οφειλή και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:
….

 

 

Αναδείξαμε από την πρώτη ημέρα που ψηφίστηκε ο νόμος για τη ρύθμιση των οφειλών στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία ότι, ή ηθελημένα ο «νομοθέτης» παρέλειψε να συμπεριλάβει στη διαγραφή των πρόσθετων επιβαρύνσεων και τα πρόστιμα και πρόσθετους φόρους ή αυτό έγινε από παραδρομή. Στις 24-03-2015, ο έγκριτος συνάδελφος Γιώργος Δαλιάνης με τη συνεργασία του νομικού Γιώργου Ευσταθόπουλου, έγραφαν σε σχετικό άρθρο με τίτλο τα "«ψιλά γράμματα» της ρύθμισης των 100 δόσεων" που δημοσίευσε ο φιλικός κόμβος taxheaven, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:

«[…] Για την πλήρη ενημέρωση των φορολογουμένων, πρέπει να επισημανθεί ιδιαιτέρως, ότι οι ανωτέρω απαλλαγές εκ των προσαυξήσεων δεν αφορούν στις τυχόν επιβληθείσες δυνάμει καταλογιστικών πράξεων της φορολογικής διοίκησης προσαυξήσεις (π.χ. στον ΦΠΑ) ή στους πρόσθετους φόρους (π.χ. στη φορολογία εισοδήματος), αλλά αποκλειστικά και μόνο στις επιβληθείσες μετά την έκδοση των πράξεων αυτών προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου ή του προστίμου […]».

Έτσι, για παράδειγμα αν ύστερα από τακτικό έλεγχο της φορολογικής αρχής για προηγούμενα έτη (πχ. για χρήσεις 2012 και 2013) σε βάρος επιχείρησης ή φυσικού προσώπου είχε επιβληθεί με μία οριστική πράξη προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος, κύριος φόρος και πρόσθετος (λόγω ανακρίβειας της υποβληθείσας φορολογικής δήλωσης), ο οποίος υπολογίζεται με μία προσαύξηση της τάξεως του 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης με ανώτατο όριο το 120%, η διά της υπαγωγής στη νέα ρύθμιση απαλλαγή από προσαυξήσεις δεν θα οδηγούσε στη μείωση του πρόσθετου φόρου. Δηλαδή, ο φορολογούμενος θα έπρεπε να ρυθμίσει σε δόσεις το σύνολο της «βασικής οφειλής» που προέκυπτε από την άνω καταλογιστική πράξη (κύριος και πρόσθετος φόρος εισοδήματος). Η απαλλαγή αφορούσε μόνο στις επιβληθείσες προσαυξήσεις από το χρόνο, που η βασική οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσμη και εντεύθεν (το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον ΦΠΑ).

Μετά την τροποποίηση της Π.Ν.Π. η διάταξη άλλαξε ριζικά. Πλέον μπορούν ακόμα και τα υπέρογκα πρόστιμα του νόμου 2523/1997 αλλά και τα διαδικαστικά πρόστιμα του νόμου 4174/2013 (άρθρο 54,58) να ρυθμιστούν και φυσικά να διαγραφούν εξ ολοκλήρου ή σε ποσοστό ανάλογα με τις δόσεις που θα επιλέξει ο καθένας για την ρύθμιση.

 

 

Δείτε τα Παραδείγματα