Ασφάλιση αυτοκινήτου και τιμολόγηση καλύψεων σύμφωνα με την οδηγική συμπεριφορά – Συμβατότητα με προστασία προσωπικών δεδομένων

Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η εξέλιξη της υπόθεσης που απασχόλησε πρόσφατα την Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και αφορούσε στον έλεγχο για την διαπίστωση της τυχόν αντίθεσης ενός νέου προγράμματος ασφάλισης κινδύνων κατά την οδήγηση οχήματος, το οποίο ανακοίνωσε ασφαλιστική εταιρεία και το οποίο εξαρτά την τιμολόγηση των παρεχομένων καλύψεων από την οδηγική συμπεριφορά του οδηγού, η οποία θα διαπιστώνεται μέσω ειδικής εφαρμογής, που θα εγκαθίσταται στο κινητό τηλέφωνο του ασφαλισμένου, ή του οδηγού, που θα ενδιαφέρεται για το εν λόγω ασφαλιστικό πρόγραμμα.

Ειδικότερα, η ΑΠΔΠΧ μετά την αναγγελία μεγάλης και γνωστής ασφαλιστικής εταιρείας ότι, προτίθεται να θέσει στην κυκλοφορία ένα νέο πρόγραμμα ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων, με την ονομασία SMART DRIVE, και το οποίο θα εξαρτά την τιμολόγηση των παρεχομένων καλύψεων από την εκάστοτε οδηγική συμπεριφορά του ασφαλισμένου οδηγού, που θα παρακολουθείται και θα αξιολογείται μέσω ενός ειδικού λογισμικού (εφαρμογής), που θα έχει εγκατασταθεί στο κινητό του τηλέφωνο σε συνεργασία με άλλη εταιρεία, η οποία θα εγκαθιστά την εφαρμογή και θα προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του οδηγού, κάλεσε επανειλημμένα τις δύο εταιρείες για την παροχή διευκρινίσεων και έκθεση απόψεων για την υπόθεση.

Πράγματι, οι δύο εταιρείες ανταποκρίθηκαν στην σχετική κλήση και κατέθεσαν υπομνήματα, με τα οποία εξέφραζαν τις απόψεις τους. Μάλιστα η ΑΠΔΠΧ ζήτησε από την ασφαλιστική εταιρεία να εκπονήσει και να υποβάλλει ειδική μελέτη εκτίμησης αντικτύπου στην προστασία  δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα της σκοπούμενης επεξεργασίας των δεδομένων ( data protection impact assessment – DPIA). Κατόπιν αυτού η ασφαλιστική εταιρεία υπέβαλε στην Αρχή και την σχετική μελέτη εκτίμησης αντικτύπου, την οποία μάλιστα στην συνέχεια επικαιροποίησε.

Η Αρχή μετά την πρώτη της συνεδρίαση ζήτησε επιπλέον διευκρινίσεις αναφορικά με την λειτουργία του εν λόγω συστήματος, προκειμένου να μπορέσει να εκδώσει σχετική απόφαση, οι δε διευκρινίσεις δόθηκαν από τις δύο εταιρείες με την παράσταση τους ενώπιον της Ολομέλειας της Αρχής.

Τελικά, η Αρχή μετά από την εξέταση όλων των στοιχείων του φακέλου και αφού άκουσε τους εισηγητές και κατόπιν διεξοδικής συζήτησης αποφάσισε ότι, πρέπει να αναβληθεί η έκδοση οριστικής απόφασης, για την εξεταζόμενη υπόθεση καθώς έκρινε ότι, λόγω και της ιδιαιτερότητας του σχετικού ζητήματος θα πρέπει πρώτα να εγκριθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για τα συνδεδεμένα οχήματα.

Ειδικότερα, η Αρχή έλαβε υπόψη της και το γεγονός ότι, το ζήτημα της ενδεδειγμένης νομικής βάσης των εμπεριεχόμενων πράξεων επεξεργασίας στην υπό κρίση περίπτωση περιλαμβάνεται εν μέρει στις υπό έκδοση κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων για τα συνδεδεμένα οχήματα (Connected Vehicles),καθώς και ότι, το κείμενο των εν λόγω κατευθυντηρίων γραμμών, κατά την στιγμή που διασκέπτονταν η Αρχή, βρισκόταν ακόμη υπό μορφή σχεδίου και αναμενόταν να οριστικοποιηθεί στις αρχές του 2020, με την έγκριση τους από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και για το λόγο αυτό έκρινε σκόπιμο να αναβάλλει την έκδοση απόφασης για την επίδικη υπόθεση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη και να αξιολογηθούν οι σχετικές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές, κατά τον χρόνο έκδοσης της σχετικής απόφασης.

Αναμένουμε λοιπόν μετά την οριστικοποίηση των σχετικών κατευθυντήριων οδηγιών του Συμβουλίου την έκδοση της οριστικής απόφασης της; Αρχής, η οποία καλείται να επιλύσει ένα ιδιαίτερα  σημαντικό ζήτημα, που αφορά τόσο σε ένα νέο προϊόν ασφάλισης, όσο και στην τυχόν επίδραση του στην προστασία των δεδομένων  προσωπικού χαρακτήρα του ασφαλισμένου οδηγού.