tuv-iso-logo

Αυξάνεται η τιμή του υγραερίου κίνησης

Αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του υγραερίου κίνησης από τα 200 στα 330 ευρώ το κιλό.

 

Με τη τροποποίηση διατάξεων του εθνικού τελωνειακού κώδικα στο Μεσοπρόθεσμο, αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του υγραερίου κίνησης από τα 200 στα 330 ευρώ το κιλό (+165%)! Η αύξηση αυτή θα πλήξει όσους έχουν κάνει ήδη μετατροπή σε οχήματα για να καταναλώνουν υγραέριο. Σε κάθε όμως περίπτωση η τιμή με βάση την απόδοση θα είναι σχετικά μικρότερη του υγραερίου. Σταδιακά δεν αποκλείεται να επέλθει πλήρη εξίσωση με βάση την απόδοση και όχι το μέτρο μέτρησης.

Σημειώνουμε ότι στο πετρέλαιο κίνησης επήλθε μείωση από τα 412 ευρώ το χιλιόλιτρο στα 330 ενώ του πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε από τα 60 στα 330 ευρώ αντίστοιχα.

Ειδικότερα για το υγραέριο προβλέπεται

Στο ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α’ 265) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 73, η περίπτωση ιγ) αντικαθίσταται ως εξής: 


«ΕΙΔΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
Σ.Ο.

ΠΟΣΟ ΦΟΡΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΜΟΝΑΔΑ
ΕΠΙΒΟΛΗΣ
ιγ) Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα κινητήρων
2711 12 11
έως και
2711 19 00

330

1.000 χιλιόγραμμα


Το πετρέλαιο για τους γεωργούς

β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 78 αντικαθίστανται ως εξής:
«5. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητή­ρων, της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορί­ζεται σε εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.»