Αύξηση εσόδων στις ΔΟΥ το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιήθηκαν σημαντικές υπερβάσεις των εισπρακτικών και λοιπών στόχων σε όλα τα επίπεδα

Σημαντική ήταν η αύξηση των εσόδων για το α’ δίμηνο  του 2014. Συγκεκριμένα, υπήρξε αύξηση στα έσοδα των Δ.O.Y. (1,13 %)· στους φόρους από την περιουσία (12,85%)· στο Φ.Π.Α. (2,9%)· στην εισπραξιμότητα παλαιών ληξιπροθέσμων οφειλών (41,1%).

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιήθηκαν σημαντικές υπερβάσεις των εισπρακτικών και λοιπών στόχων σε όλα τα επίπεδα και αυτό δείχνουν τα στοιχεία που αφορούν στο Α΄ δίμηνο  του 2014.
 

Τα συνολικά έσοδα των Δ.Ο.Υ έφτασαν τα 5.145,7 εκατ. € εμφανίζοντας μικρή αύξηση κατά 1,13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Σε ό,τι αφορά στο φόρο εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, εισπράχθηκαν κατά το δίμηνο συνολικά  298,7  εκατ. €, εμφανίζοντας σημαντική αύξηση κατά 28,68%, σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο  του 2013.
 

Οι συνολικές εισπράξεις  Φ.Π.Α, ανήλθαν στα 2.507,2  εκατ. €, εμφανίζοντας αύξηση σε ετήσια βάση 2,9%. Ειδικότερα στις Δ.Ο.Υ., οι εισπράξεις  Φ.Π.Α.  εμφανίστηκαν στο δίμηνο  αυξημένες κατά 4,6% σε σχέση με το απολογιστικό αποτέλεσμα της συγκρίσιμης περιόδου του 2013. Εισπράχθηκαν συνολικά 1.798  εκατ. €, 79  εκατ. € περισσότερα από πέρσι.
 

Σημαντική αύξηση καταγράφεται στα έσοδα από φόρους στην περιουσία. Το Α’ δίμηνο του 2014 εισπράχθηκαν 553,4  εκατ. €, ενώ την  αντίστοιχη περίοδο  του 2013 είχαν εισπραχθεί 490,3 εκατ. € (αύξηση 12,85%).
 

Παράλληλα,  υπερδιπλασιάστηκαν  σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού, οι επιστροφές πάσης φύσεως φόρων, οι οποίες για το Α’ δίμηνο  του 2014 ανήλθαν σε 498  εκατ. €., ενώ ο στόχος ήταν τα 193  εκατ. € (καταγεγραμμένη  αύξηση 158 %).  
Σημαντική αύξηση κατά 22,9% σε σχέση με την περσινή, αντίστοιχη περίοδο, εμφάνισαν το  δίμηνο  του 2014 οι συνολικές εισπράξεις έναντι ληξιπροθέσμων οφειλών. Πιο συγκεκριμένα ανήλθαν στα  620 εκατ. €, με τις εισπράξεις της συγκρίσιμης περιόδου του 2013  να φτάνουν τα  504,4 εκατ, €. Είναι αξιοσημείωτο πως η σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 καταδεικνύει εκρηκτική αύξηση στην εισπρακτική  αποτελεσματικότητα κατά 89,6% (από τα 327,6 εκατ. €). Είναι επίσης άξιο αναφοράς το γεγονός ότι  το μεγαλύτερο μέρος των εισπράξεων έναντι παλαιών ληξιπροθέσμων απαιτήσεων (συγκεκριμένα το 65,7%) προέρχεται από σχετικά πρόσφατες ληξιπρόθεσμες οφειλές (της περιόδου 1/12/2012-30/11/2013), ενώ μόλις το 3,6% προέρχεται από οφειλές που έχουν σχηματιστεί μέχρι τις 30/11/2009.
 

Ωστόσο, ειδικότερα οι εισπράξεις έναντι παλαιών ληξιπροθέσμων οφειλών ανήλθαν στα  405 εκατ. € καταγράφοντας  ραγδαία αύξηση κατά 41,1%  σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η εν λόγω αύξηση τροφοδοτήθηκε κυρίως από τις εισπράξεις φορολογικών εσόδων και ιδιαίτερα από το φόρο εισοδήματος, που  εμφάνισε βελτιωμένη επίδοση κατά 31,3%, τους φόρους στην περιουσία οι εισπράξεις των οποίων  παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 226,1% και τον Φ.Π.Α., με ποσοστό συγκριτικής με την περσινή περίοδο εισπρακτικής αύξησης 47% .