Μπαράζ φορολογικών διατάξεων σε νομοσχέδιο- μαμούθ

Εκατοντάδες σελίδες αριθμεί το νομοσχέδιο και οι συνοδευτικές εκθέσεις, που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών. Το μεγαλύτερο μέρος καλύπτεται από τη συμφωνία για την Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης και Υποδομών, καθώς κι από την αναθεώρηση των διατάξεων για τον Αιγιαλό, ωστόσο υπάρχει πληθώρα διατάξεων.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων προβλέπεται:

1.Η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης όσων έλαβαν αναδρομικά ειδικών μισθολογίων με την παρακράτηση φόρου 20% που έχει προηγηθεί, διευκρινίζοντας ότι στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνεται και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

2. Παρατείνεται και για το 2019 η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, τις οποίες έπληξαν οι πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018. Επίσης, παρατείνεται ομοίως η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των θανόντων εξαιτίας των πυρκαγιών κατά την προαναφερόμενη περίοδο.

3.Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου το από 27/2/2019 νέο Συνυποσχετικό μεταξύ του ελληνικού Δημοσίου και της ναυτιλιακής κοινότητας.

4.Προστίθεται στον Κώδικα ΦΠΑ νέο άρθρο το οποίο περιλαμβάνει ορισμούς για τα κουπόνια, τα οποία διακρίνονται σε κουπόνια «συγκεκριμένου σκοπού», όταν ο τόπος παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών που αφορά το κουπόνι και ο ΦΠΑ που οφείλεται για τα εν λόγω αγαθά ή υπηρεσίες είναι γνωστά κατά το χρόνο έκδοσης του κουπονιού και, σε κουπόνια «πολλαπλών σκοπών», όταν πρόκειται για κουπόνι διαφορετικό από το κουπόνι συγκεκριμένου σκοπού. Η φορολογητέα αξία της παράδοσης αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιείται έναντι κουπονιών πολλαπλών σκοπών ορίζεται ρητά με διατάξεις του νομοσχεδίου για τις νέες ρυθμίσεις οι οποίες ξεκινούν να ισχύουν από τη 1η Ιανουαρίου 2019.

5. Προβλέπεται η επιβολή φόρου με συντελεστή 10% στα μερίσματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα από αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ελλάδα (του άρθρου 25 του ν 27/1975) καθώς και στα μπόνους που δίνουν στα στελέχη τους οι συγκεκριμένες εταιρείες.