Cedefop: Κακή η εικόνα των ευρωπαίων για την επαγγελματική κατάρτιση

Έρευνα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) στην ΕΕ δείχνει ότι οι πολίτες έχουν αρνητική εικόνα γι αυτήν

Έρευνα για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) στην ΕΕ δείχνει ότι οι πολίτες έχουν αρνητική εικόνα  γι αυτήν. Ο Θεματικός Συντονιστής του προγράμματος EPALE, Andrew McCoshan, υποστηρίζει ότι η έρευνα κοινής γνώμης του Cedefop για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) θα πρέπει να αποτελέσει έκκληση για δράση στην Ευρώπη.

Συχνά λέγεται ότι η ΕΕΚ έχει κακή εικόνα. Πράγματι, οι πολιτικές της ΕΕ και οι εθνικές πολιτικές επικεντρώθηκαν εδώ και καιρό στην πρόκληση αυτή. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την πρόσφατη έρευνα κοινής γνώμης του Cedefop, καθώς αντιπροσωπεύει την πιο αξιόπιστη και ενημερωμένη εικόνα της στάσης του κοινού απέναντι στην ΕΕΚ, η οποία περιλαμβάνει τις απόψεις τουλάχιστον 35.000 ευρωπαίων ενηλίκων. Δυστυχώς, δείχνει ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διορθώσουμε τις αρνητικές αντιλήψεις της ΕΕΚ.
 
1. Σε σύγκριση με τη γενική εκπαίδευση, η ΕΕΚ έχει κακή εικόνα

Τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνουν τις υποψίες μας: τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων πιστεύουν ότι η γενική εκπαίδευση έχει μια θετικότερη εικόνα από την ΕΕΚ. Επιπλέον, το 63% πιστεύει ότι είναι ευκολότερο να αποκτήσει τον τίτλο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παρά ένα γενικό εκπαιδευτικό προσόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ΕΕΚ δεν έχει αξία: το 86% των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι οι άνθρωποι στην ΕΕΚ πρέπει να μάθουν τις δεξιότητες που χρειάζονται οι εργοδότες, το 67% των ατόμων βρίσκουν γρήγορα μια θέση εργασίας μετά την απόκτηση τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και το 60% πιστεύει ότι η ΕΕΚ οδηγεί σε καλά καταβληθείσες ή πολύ θεωρημένες θέσεις εργασίας.
 
2. Η ΕΕΚ δεν είναι πάντα η κορυφή των συστάσεων των ανθρώπων

Μόνο το 60% των ατόμων που πραγματοποίησαν την ΕΕΚ και το 26% των αποφοίτων γενικής εκπαίδευσης ενδέχεται να συστήσουν την ΕΕΚ σε άλλους. Σε ορισμένες χώρες, το ποσοστό όλων των ερωτηθέντων που συνιστούν την ΕΕΚ είναι πολύ χαμηλό: περίπου ένας στους πέντε στη Δανία, τη Σουηδία και την Ιρλανδία. Και υπάρχουν και εσφαλμένες αντιλήψεις: το 70% πιστεύει ότι η ΕΕΚ αφορά στη χειρωνακτική εργασία παρά τις τεράστιες αλλαγές στη φύση των εργασιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
 
3. Η ΕΕΚ πάσχει από ενεργό αποθάρρυνση

Σε 19 από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τουλάχιστον το 20% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είχαν ενημερωθεί (κυρίως από ένα μέλος της οικογένειας) να μην κάνουν την ΕΕΚ. Σε ορισμένες χώρες, το ποσοστό υπερβαίνει το 40% (Κροατία, Ιταλία, Ρουμανία, Ουγγαρία). Μόνο στις Κάτω Χώρες ο αριθμός είναι μικρότερος από 10%.
 
4. Η έλλειψη πληροφοριών εξακολουθεί να αποτελεί εμπόδιο

Πολλές προσπάθειες έχουν καταβληθεί για την προώθηση της ανάγκης για ποιοτική πληροφόρηση και καθοδήγηση για όλους στην Ευρώπη. Ωστόσο, σύμφωνα με την έρευνα, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά: 26% των ενηλίκων που πραγματοποίησαν την ΕΕΚ και το 50% των ατόμων που έκαναν γενική εκπαίδευση δήλωσαν ότι δεν τους δόθηκε πληροφόρηση για την ΕΕΚ όταν έλαβαν αποφάσεις σχετικά με τον τύπο ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να συνεχίσει.
 
5. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι δημοφιλής σε όσους δεν διαθέτουν ή διαθέτουν λίγα προσόντα

Το 24% των ατόμων που δεν είχαν ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν είχε καν ακούσει για την ΕΕΚ και 21% το είχαν ακούσει, αλλά δεν γνώριζαν πραγματικά τι ήταν. Με πολλές χώρες που προσπαθούν να αναπτύξουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ως αποτελεσματική διαδρομή για τους ανθρώπους που αγωνίζονται στην κανονική εκπαίδευση, οι αριθμοί αυτοί ασχολούνται εξαιρετικά.
 
Τα συμπεράσματα είναι σαφή και σκληρά

Το Cedefop δίνει συγχαρητήρια  για αυτή την έρευνα. Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα θα πρέπει να στείλουν ένα μήνυμα  σε όσους συμμετείχαν στην πολιτική επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οποιασδήποτε ικανότητας.

Είναι πλέον σαφές ότι μεγάλα ποσοστά ενηλίκων έχουν αρνητικές αντιλήψεις ή / και παρερμηνείες της ΕΕΚ και είναι πιθανό να τα μεταφέρουν σε νέους. Μπορούμε λογικά να υποθέσουμε ότι αυτό επίσης τους καθιστά απίθανο να θέλουν να συμμετάσχουν στην ίδια την ΕΕΚ.

Αυτό απαιτεί επείγουσα δράση. Το μήνυμα είναι άσχημο: είτε δεν έχουμε κάνει ακόμη αρκετά για να προωθήσουμε την ΕΕΚ στο μυαλό των ενηλίκων, είτε αυτό που κάναμε δεν ήταν πολύ αποτελεσματικό.

Χρειαζόμαστε εκτεταμένη και συντονισμένη προώθηση της αξίας της αναβάθμισης και επανακατάρτισης των ενηλίκων μαζί με συμβουλές και καθοδήγηση υψηλής ποιότητας. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε επίσης περισσότερη και καλύτερης ποιότητας συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για να καταστήσουμε αυτή την προώθηση αληθινή. Δεν πρόκειται να είναι εύκολο αλλά χρειαζόμαστε επειγόντως – οι αντιλήψεις αποκτώνται γρήγορα και πρέπει να αλλάξουν.

________________________________________

Ο Andrew McCoshan έχει εργαστεί στην εκπαίδευση και την κατάρτιση για πάνω από 30 χρόνια. Για περισσότερα από 15 χρόνια έχει πραγματοποιήσει μελέτες και αξιολογήσεις για την ΕΕ και πριν από αυτό ήταν σύμβουλος στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Andrew είναι επί του παρόντος ανεξάρτητος ερευνητής και σύμβουλος, ειδικός ECVET για το Ηνωμένο Βασίλειο και ανώτερος ερευνητικός συνεργάτης στο Κέντρο Εκπαιδευτικών Μειονεκτημάτων στο Πανεπιστήμιο Δουβλίνου της Πόλης στην Ιρλανδία.

 

Πηγή: https://ec.europa.eu/epale/en/blog/european-adults-dont-vet-5-tough-messages-cedefops-recent-public-opinion-survey

 

ΣΒ