Χρηστικός Οδηγός για φορολογούμενους που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για πρώτη φορά

Ποιες είναι οι διαδικασίες έναρξης και οι βασικές φορολογικές υποχρεώσεις.