Δ. Μπούρλος: Να δοθεί πραγματική χείρα βοηθείας προς τις επιχειρήσεις

Η παρατεινόμενη οικονομική δυσπραγία, απόρροια των επιπτώσεων της πανδημίας, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ασφυκτικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, που καλούνται να ανταποκριθούν σε αναντίστοιχες με τις πραγματικές οικονομικές δυνατότητές τους, υποχρεώσεις.  Η προσωρινή αναστολή πληρωμών ή η μετάθεση υποχρεώσεων προς το φθινόπωρο, έδωσε κάποιες πρόσκαιρες ανάσες στις κατηγορίες αυτές, όμως τα πολύ δύσκολα έρχονται και κατά την άποψή μου οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους θα είναι υπερβολικά περιορισμένες, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθεί η αγορά. Είναι προφανές ότι το φθινόπωρο θα έχουμε μια μη αντιμετωπίσιμη σώρευση τόσο τρεχουσών όσο και αναδρομικών υποχρεώσεων, στις οποίες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες θα πρέπει να ανταποκριθούν με όποια οικονομικά μέσα διαθέτουν.  Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα.  Κατά την άποψή μου λοιπόν, για να μπορέσει να λειτουργήσει στοιχειωδώς εύρυθμα το όλο σύστημα, θα πρέπει αφ΄ ενός μεν οι τράπεζες, με τη συμβολή του κράτους, να παράσχουν πραγματική χείρα βοηθείας προς τις επιχειρήσεις, αφ΄ ετέρου δε να υπάρξουν ρυθμίσεις πολλών δόσεων, τόσο για τις κοινωνικοασφαλιστικές όσο και για τις φορολογικές υποχρεώσεις.  Αν δεν γίνει αυτό οι καταστάσεις των οφειλετών προς την εφορία και τον ΕΦΚΑ θα πληθαίνουν, χωρίς στην ουσία δυνατότητα ανταπόκρισης και είσπραξης των επί μέρους οφειλών.

Τα εξαγγελλόμενα θεωρώ ότι κατά ένα μέρος αντιμετωπίζουν το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που περιγράφω.  Γι΄ αυτό πρέπει να υπάρξει ένας επαναπροσδιορισμός με ρεαλιστικό προσανατολισμό, αντίστοιχος της ιδιαίτερα δυσχερούς περιόδου που διανύουμε.


ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΛΟΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ τ. ΕΚΔΟΤΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΚΑ»