ΔΕΕ. Αναδημοσίευση φωτογραφίας σε άλλο μέσο απαιτεί νέα άδεια χρήσης

Οι επαγγελματίες που χρησιμοποιούν φωτογραφίες από το διαδίκτυο ή από άλλα μέσα έκθεσης φωτογραφιών να είναι προσεκτικοί

Επισήμανση.

Επισημαίνουμε στους επαγγελματίες που χρησιμοποιούν φωτογραφίες από το διαδίκτυο ή από άλλα μέσα έκθεσης φωτογραφιών για να προβάλλουν δικές τους δραστηριότητες, ή έχει δοθεί σε τρίτους άδεια χρήσης, να είναι πάντα προσεκτικοί στην αναπαραγωγή γιατί πιθανόν να εμπίπτουν σε απαιτήσεις (εκ των υστέρων) πνευματικών δικαιωμάτων. Κατά κανόνα οι ιστότοποι προειδοποιηθούν για την πιθανότητα να εμπίπτουν οι φωτογραφίες σε πνευματικά δικαιώματα ή οι φωτογραφίες έχουν πάνω τους το γράφημα του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων αλλά όχι όλοι και κυρίως όχι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

 

ΔΕΕ – Η δημοσίευση σε ιστότοπο μιας φωτογραφίας που ήταν ελεύθερα προσβάσιμη σε άλλη ιστοσελίδα με τη συγκατάθεση του δημιουργού απαιτεί νέα άδεια από τον εν λόγω συντάκτη

 

Ο κ. Dirk Renckhoff, ένας φωτογράφος, εξουσιοδότησε τους φορείς εκμετάλλευσης ιστοτόπου ταξιδιών να δημοσιεύσουν μια από τις φωτογραφίες του στην ιστοσελίδα τους. Μια μαθήτρια σε ένα δευτεροβάθμιο σχολείο στο Land North Rhein-Westphalia της Γερμανίας (Gesamtshcule de Waltrop) κατέβασε τη φωτογραφία από τον δικτυακό τόπο του ταξιδιού (στον οποίο ήταν ελεύθερα προσβάσιμος) για να απεικονίσει μια σχολική παρουσίαση. Στη συνέχεια δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου.

Ο Renckhoff άσκησε προσφυγή κατά του ομόσπονδου κράτους της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ενώπιον των γερμανικών δικαστηρίων ζητώντας την απαγόρευση της αναπαραγωγής της φωτογραφίας του. Ζητά επίσης ζημιές ύψους € 400.

Ο κ. Renckhoff ισχυρίζεται ότι χορήγησε δικαίωμα χρήσης μόνο στους φορείς εκμετάλλευσης του δικτυακού τόπου ταξιδιών και ότι η απόσπαση της φωτογραφίας στο δικτυακό τόπο του σχολείου αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του δημιουργού.

Στο πλαίσιο αυτό, το Bundesgerichtshof (ομοσπονδιακό δικαστήριο της Γερμανίας) ζητεί από το Δικαστήριο να ερμηνεύσει την οδηγία περί πνευματικής ιδιοκτησίας1, σύμφωνα με την οποία ο συντάκτης ενός έργου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει ή να απαγορεύει κάθε κοινοποίηση του έργου αυτού .

Το Bundesgerichtshof επιθυμεί να πληροφορηθεί αν η έννοια της «επικοινωνίας προς το κοινό» καλύπτει την απόσπαση σε δικτυακό τόπο μιας φωτογραφίας που έχει δημοσιευθεί προηγουμένως σε άλλο δικτυακό τόπο χωρίς περιορισμούς που εμποδίζουν τη λήψη της και με τη συγκατάθεση του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Με τη σημερινή απόφαση, το Δικαστήριο απαντά καταφατικά στο ερώτημα αυτό.

Το Δικαστήριο επισημαίνει κατ 'αρχάς όπως προκύπτει από πάγια νομολογία του, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων και περιορισμών που προβλέπει το άρθρο 5 της οδηγίας 2001/29, κάθε πράξη αναπαραγωγής ή παρουσιάσεως στο κοινό ενός έργου από τρίτον απαιτεί την προηγούμενη συναίνεση του δημιουργού του και ότι οι δημιουργοί έχουν, δυνάμει του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29, δικαίωμα προληπτικής παρεμβάσεως το οποίο τους παρέχει τη δυνατότητα να παρεμβάλλονται μεταξύ των δυνητικών χρηστών του έργου τους και της παρουσιάσεως στο κοινό στην οποία οι χρήστες αυτοί προτίθενται να προβούν, τούτο δε προκειμένου να απαγορεύσουν την παρουσίαση

Εν προκειμένω, από την απόφαση περί παραπομπής προκύπτει ότι η χρήστης του επίμαχου έργου της κύριας δίκης προέβη σε αναπαραγωγή του έργου αυτού σε ιδιωτικό διακομιστή, ακολουθούμενη από ανάρτηση σε ιστότοπο διαφορετικό από εκείνον στον οποίο είχε γίνει η αρχική παρουσίαση. Με τον τρόπο αυτό, η εν λόγω χρήστης διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην παρουσίαση του έργου αυτού σε κοινό το οποίο δεν είχε ληφθεί υπόψη από τον δημιουργό όταν αυτός έδωσε άδεια για την αρχική παρουσίαση.

 

Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Πηγή: Taxheaven

 

 

B