ΔΕΗ:Ένα στα δυο ευρώ πηγαίνει σε φόρους και τέλη υπέρ τρίτων

Ένα στα δυο ευρώ που πληρώνουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ πηγαίνει σε φόρους και τέλη υπέρ τρίτων καταδεικνύει έκθεση ...

Ένα στα δυο ευρώ που πληρώνουν οι καταναλωτές στους λογαριασμούς της ΔΕΗ πηγαίνει σε φόρους και τέλη υπέρ τρίτων καταδεικνύει έκθεση του Οργανισμού Συνεργασίας Ρυθμιστικών Αρχών (ACER) και του Συμβουλίου Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρώπης

 Αυτό ανακοίνωσε η ΔΕΗ παράλληλα με τα αποτελέσματα χρήσης για το 9μηνό του έτους που αυξήθηκαν κατά 16,7% σε σχέση με το 2013

 Η ΔΕΗ παράλληλα ανακοινώνει κλιμακούμενες εκπτώσεις σε μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στη Χαμηλή και Μέση Τάση, με συνολική ετήσια κατανάλωση των παροχών τους πάνω από 1 GWh