Διαγωνισμό για ανταλλακτικά για σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου-ΥΠΑ

Υποβολή προσφορών μέχρι 10/10/2018 και ώρα 14:00.