Διαγωνισμός ανάδειξης μειοδότη-αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και άλλων κτηρίων