Διαγωνισμός ανάδειξης προμηθευτή για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων (catering), για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στο χ. Φυλάκιο