Διαγωνισμός Ανάδειξης Συνεργείου για την «Καθαριότητα Χώρων- Μονάδων Α/Δ Ελευσίνας»